Valtakunnallista Leikkipäivää vietetään tänä vuonna lauantaina 22. huhtikuuta. Päivän teemana on leikki yhteisenä kielenä, joka muistuttaa siitä, ettei jaettuun iloon tarvita aina sanoja. Yhteisen leikin vietäväksi kutsutaan kaikenikäiset, erikieliset ja erityistarpeiset leikkijät Leikkipäivänä ja sitä edeltävällä leikin teemaviikolla.> Lue Lisää

Den nationella Lekdagen äger i år rum lördagen den 22 april. Temat för dagen är lek – vårt gemensamma språk, som påminner om att det inte alltid behövs ord för delad glädje. Alla, oberoende av ålder, språk och behov av särskilt stöd, bjuds in till att låta sig uppslukas av den gemensamma leken på Lekdagen och under temaveckan för lek som föregår dagen.> Lue Lisää

This year’s National Play Day is held on Saturday 22 April. The day’s theme is play as a universal language. The theme reminds us how shared joy doesn’t always need words. We invite players of all ages, language backgrounds and special needs to enjoy shared play on Play Day and the play theme week that precedes it. > Lue Lisää

Цього року День ігор святкуватиметься в суботу, 22 квітня. Темою цього святкування є використання ігор як мови, зрозумілої кожному, і нагадування про те, що для спільних веселощів слова не потрібні. Запрошуємо всіх — людей будь-якого віку, людей, які розмовляють на будь-якій мові, і людей, які мають особливі потреби. Долучайтеся до Дня ігор і заходів, що проводитимуться протягом тематичного тижня.
> Lue Lisää

Tässä muutamia leikkivinkkejä Leikkipäivän viettoon.

1.
Alfa ja omega

Tämä leikki on hauska suurehkossa seurassa! 🙌 Ensin sovitaan luokasta, johon kaikkien sanojen on kuuluttava; esimerkiksi kukat, kaupungit, hyönteiset tms. Ensimmäinen leikkijä sanoo jonkin tähän luokkaan kuuluvan sanan. Seuraavan on sanottava samaan luokkaan kuuluva sana, joka alkaa edellisen sanan viimeisellä kirjaimella.
Aikaa sanan keksimiseen on vain 5–10 sekuntia, eikä samaa sanaa saa käyttää toistamiseen. Leikkijä, joka tekee virheen tai ylittää ajan, putoaa pois leikistä. Lopulta vain yksi, voittaja on jäljellä! 🏆
2.
Avaruusoliot vierailulla

Leikitään avaruusolioita, jotka ovat tulleet vierailulle maapallolle. 🌍
Oliot eivät osaa puhua suomea, joten niiden kanssa pitää yrittää viestiä äänen sävyillä ja painotuksilla sekä ilmeillä ja eleillä. Puolet ryhmästä on avaruusolioita, joihin toinen puoli yrittää tutustua sekä esitellä heille ympäristöä ja mitä siellä tehdään. 👾

3.
Esineiden nimet

Leikkijät istuvat piirissä. Leikin aloittaja sanoo esimerkiksi: “Ajattelen sanaa KOTI” ja osoittaa sormellaan jotain toista leikkijää. Tämän on viivyttelemättä vastattava neljän esineen nimet, jotka alkavat KOTI-sanan kullakin kirjaimella, kuten vaikka koira, ovi, taulu ja ikkuna. Jos leikkijä ehtii sanoa esineet etukäteen sovitussa määräajassa, hän saa jatkaa leikkiä sanomalla seuraavan sanan ja osoittaa seuraavaa sanojaa. 👉

4.

Halaushippa

Tässä hippaleikissä turvana on halaus. 🥰 Ennen leikkiin ryhtymistä on tärkeä varmistaa, että kaikille leikkijöille halaaminen sopii.

Yksi leikkijöistä on hippa, joka määrää halausryhmän koon. Ryhmän koko voi muuttua leikin aikana. Ollakseen turvassa leikkijöiden pitää muodostaa hipan määräämän kokoinen halausryhmä. Turvassa saa olla vain hetken ja sitten on jatkettava juoksemista. Siitä leikkijästä, jota hippa koskettaa, tulee uusi hippa.

5.
Heitto
Tämä on hauska talvileikki pihalle! ❄️ Aikuiset pyörittävät lapsia kainaloista kiinni pitäen ja heittävät lopuksi hankeen. Millaisiin hassuihin asentoihin lapset jäävät? Voitte kisata hauskimmasta asennosta.
Tämän ja tuhat muuta leikkivinkkiä löydät leikkipankista: www.leikkipankki.fi 🤸
#leikkipäivä #leikkivinkki #lapset #nuoret #leikkipankki

6.

Hiirenhäntä

Yksi leikkijöistä pyörittää narua matalalla. Toiset leikkijät seisovat pyörittäjän ympärillä ja yrittävät hypätä narun yli aina kun se tulee kohdalle. Jos joku sotkeutuu naruun, hänestä tulee pyörittäjä. ➰🤸

7.
Hullunkuriset asiat

Leikkijät istuvat piirissä. Kummallakin puolella istuville kuiskataan jokin sana. Sanoilla ei tarvitse olla mitään yhteistä. Tärkeintä on muistaa ne sanat, jotka kuuli itse. Kun jokainen saanut kaksi sanaa, ne yhdistetään samaan lauseeseen. Esimerkiksi sanoista hevonen ja taidenäyttely voidaan tehdä virkkeen “Hevonen meni katselemaan tauluja taidenäyttelyyn”. Jokainen sanoo keksimänsä lauseen ääneen. 🐎🎨

8.
Hymyn heitto

Leikkijät istuvat piiriin. Joku alkaa hymyillä, vetää sitten kädellään hymyn pois kasvoiltaan ja osoittaa jotakuta. Hymyn vastaanottanut henkilö aloittaa hymyilemisen ja heittää sen seuraavaksi jollekin muulle. Toiset eivät saa nauraa eivätkä hymyillä. Se joka nauraa joutuu pelistä pois. 🤭

9.
Ihminen ihmiseen

Leikkijät jakautuvat pareihin. Jos leikkijöitä on pariton määrä, yksi on ohjaaja, joka aloittaa leikin sanomalla esim. “Peukalo olkapäähän”, jolloin jokaisen on laitettava peukalonsa parin olkapäähän. Muutaman ohjeen jälkeen ohjaaja käskee: ”Ihminen ihmiseen”, jolloin leikkijät vaihtavat paria ja ohjaaja etsii myös itselleen parin. Se joka jää ilman paria on seuraava ohjeiden antaja. 📢
Jos leikkijöitä on tasaparit, viimeiseksi toisensa löytänyt pari on yhdessä ohjeiden antaja. Huomioi, että jotkut suoritukset edellyttävät ongelmanratkaisutaitoa, jotta kummankin onnistuu tehdä tehtävä yhtä aikaa (esim. kyynärpää polveen). 🤔

10.

Junatarkastaja

Tuolit asetetaan vierekkäin jonoon kuten junanpenkit. 🚂 Leikkijät istuvat omille paikoilleen, yksi on junantarkastaja. Hän menee jokaisen luo ja kysyy, minne tämä on matkalla ja katsoo tarkkaan, missä tämä istuu. Tarkastaja poistuu huoneesta ja jotkut leikkijät vaihtavat keskenään paikkaa ja matkustuskohdetta. Tarkastaja palaa ja yrittää keksiä, ketkä ovat vaihtaneet paikkoja. 🤔

11.
Jättiläisen pää

Piirretään hiekkaan jättiläisen pää. Leikkijät asettuvat piirroksen reunalle ja tarttuvat toisiaan kädestä. Samanaikaisesti käskystä he alkavat yrittää työntää toinen toistaan jättiläisen päähän. Se, joka astuu rajan sisäpuolelle, jää leikistä pois. Viimeinen on voittaja. 🏆

12.
Kalat verkossa

Leikkijät jaetaan kahteen ryhmään. Toinen ryhmä muodostaa piirin ottamalla toisiaan käsistä kiinni, toinen ryhmä menee piirin sisälle. Piirissä olijat leikkivät verkkoa ja piirin sisällä olevat kaloja. 🐠 Kalat yrittävät päästä verkosta eli piirin sisältä pois, ja verkko yrittää estää sen. Kun kalat ovat päässeet verkosta ulos, vaihdetaan tehtäviä ja leikki alkaa alusta. 🐡

Tämän ja tuhat muuta leikkivinkkiä löydät leikkipankista: www.leikkipankki.fi 🤸
#leikkipäivä #leikkivinkki #lapset #nuoret #leikkipankki

13.

Karhumörrikät

Osa leikkijöistä tekee pesän seisoen kädet ojennettuina toinen toisilleen kuin majan katoksi. Muut leikkijät ovat karhuja, jotka kuljeskelevat ympäriinsä lorun mukaan. 🐻

“Karhu mörrikät, jörrikät, pörrikät, lystiä pitävät kaiken kesää. (Kuljetaan karhuina)
Syksyllä vasta kömpivät pesään (Mennään pesään)
Siellä ne nukkuvat makoisasti uuden hunajan tuoksuun asti (Ollaan hiljaa)”

14.
Keskittymisleikki

Tässä leikissä ollaan pitää keskittyä tarkasti! Leikkijät muodostavat pareja. 👯 Parit seisovat selätysten vastakkain silmät kiinni. Parit kääntyvät hitaasti ympäri ja yrittävät löytää toistensa sormenpäät. Leikkiä voi jatkaa etsimällä seuraavaksi esimerkiksi parin kyynärpäät jne.

Tämän ja tuhat muuta leikkivinkkiä löydät leikkipankista: www.leikkipankki.fi 🤸

#leikkipäivä #leikkivinkki #lapset #nuoret #leikkipankki

 

 

 

 

1.
Alpha and Omega
This game is a lot of fun with a larger group! 🙌 First, the group agrees on a category to which all words must belong: flowers, cities, insects, etc. Then the first player says a word that belongs to this category. The next player must say a word belonging to the same category that begins with the last letter of the previous word.
Each player is only given 5–10 seconds to come up with a word, and the same word cannot be said twice. If a player makes a mistake or runs out of time, they are out of the game. Finally, only one person – the winner – remains! 🏆

2.
Visiting Aliens

Let’s play aliens who have come to visit Earth. 🌍
These creatures cannot speak English, so we must try to communicate with them using the tone and stress of our voice as well as our facial expressions and gestures. Half of the group are aliens and the other half try to get to know them and show them the environment and what they can do there. 👾

3.
Names of Objects

The players sit in a circle. The first player says, for example: “I am thinking about the word HOME” and points their finger at another player. The other player must immediately answer with the names of four objects that begin with each letter of the word HOME, so, for example: house, ornament, mat and egg. If the player manages to say the words within a time limit agreed on beforehand, they get to continue the game by saying the next word and pointing at a new player. 👉

4.

Hug Tag

In this game of tag, a hug provides safety. 🥰 Before starting this game, it is important to ensure that all players are okay with hugging.

One of the players is it, and they determine the size of the hugging group. The size of this group can change over the course of the game. To be safe from it, the players must form a hugging group the size of which was decided by the person who is it. Players can only stay in safety for a moment before they have to continue running. The player touched by it becomes the new it.

5.

Tossing

This is a fun outdoor winter game! ❄️ Adults hold children by the armpits and spin them around before tossing them into soft snow. What kind of fun positions do the kids find themselves in? You can have a competition for the funniest pose.

6.

Mouse Tail

One of the players spins a string close to the ground. Other players stand around the spinner and try to jump over the string whenever it comes to them. If a player gets entangled in the string, they become the new spinner. ➰🤸

7.
Wacky Things

The players sit in a circle. Each player whispers some word to the players sitting on each side of them. The words do not need to have anything in common. The most important thing is to remember the words you hear yourself. Once everyone has heard two words, they are combined into the same sentence. If a player’s words are “horse” and “art exhibit”, for example, they could be used to form the following sentence: “The horse went to the art exhibit to look at paintings.” Each player then says their sentence out loud. 🐎🎨

8.
Tossing the Smile

The players sit in a circle. Somebody begins to smile, and then pulls the smile off their face with their hand and points at somebody else. The player who received the smile begins to smile before tossing it onwards to someone else. The other players are not allowed to smile or laugh. Players who do are out of the game. 🤭

 

9.
Human to Human

The players separate into pairs. If there are an odd number of players, one acts as the instructor who begins the game by saying something like: “Thumb to shoulder”, and then each player must put their thumb on their partner’s shoulder. After giving a few instructions like these, the instructor says: “Human to human”, and all players change partners and the instructor also looks for partner. The person left without a partner acts as the next instructor. 📢
If the number of players is even, the pair that finds each other last acts as the instructor together. Note that some instructions require problem solving skills so that each player is able to follow it at the same time (elbow to knee, for example). 🤔

 

10.

Train Inspector

Chairs are placed next to each other in a line like seats on a train. 🚂 Players sit on their seats while one player acts as the train inspector. This player goes to each other player and asks them where they are headed and carefully notes where they are sitting. The inspector leaves the room and some players switch seats and destinations with each other. The inspector returns and tries to figure out who have switched seats. 🤔

11.
Giant’s Head

A head of a giant is drawn in sand. The players stand on the outline of the drawing and hold each others’ hands. When the instruction is given, they all start pushing each other into the giant’s head. Players pushed inside the line are out of the game. The last player standing wins. 🏆

12.
Fish in a Net

The players are divided into two groups. One group forms a circle by holding each others’ hands, and the other group goes inside the circle. The players forming the circle act as a net and those inside are fish. 🐠 The fish try to get out of the net, or circle, and the net tries to stop this. When the fish have gotten out of the net, the roles are reversed and the game begins again. 🐡

13.

Cuddly, Wuddly Bears

Some of the players form a nest by standing with their arms extended towards each other as if forming the roof of a hut. The other players are bears who wander around according to the nursery rhyme. 🐻

“Cuddly, wuddly bears, having fun in the summer is best” (Wandering around as bears)
“Only in the fall do they find the nest” (Going into the nest)
“Sweetly they sleep ‘til fresh honey wakes them with zest” (Being quiet)

 

14.
Focusing Game

In this game you truly have to focus! The players form pairs. 👯 The pairs stand back to back with their eyes closed. Slowly, the pairs turn around and try to find each others’ finger tips. The game can continue by trying to find the partner’s elbow next, and so on.

This and a thousand other game tips can be found in the game bank: www.leikkipankki.fi 🤸
#leikkipäivä #playday #gametip #kids #youth #gamebank

 

 

 

 

 

1.
Альфа й Омега

Це дуже весела і захоплююча гра для великої компанії! 🙌 Спочатку група узгоджує категорію, до якої мають належати всі слова: квіти, міста, комахи тощо. Потім перший гравець називає слово, яке належить до цієї категорії. Потім наступний гравець має сказати слово з тієї ж категорії, яке починається з останньої літери попереднього слова.
Кожному гравцеві надається лише 5–10 секунд, щоб придумати слово, і те саме слово не можна вживати двічі. Гравець, який робить помилку або в якого закінчується час, вибуває з гри. Нарешті залишається лише одна людина – переможець! 🏆

2.
Прибульці з іншої планети

Давайте пограємо в інопланетян, які відвідують Землю. 🌍
Ці істоти не можуть розмовляти англійською, тому ми змушені спілкуватися з ними, використовуючи голосовий тон та наголос, а також міміку та жести. Половина групи – інопланетяни, а інша половина намагається познайомитися з ними, показуючи оточуюче довкілля й те, чим вони можуть там займатися. 👾

3.

Назви речей або предметів

Гравці сідають у коло. Перший гравець говорить, наприклад: «Я думаю про слово ДІМ» і показує пальцем на іншого гравця. Інший гравець повинен негайно відповісти назвами трьох предметів, які починаються з кожної літери слова ДІМ, наприклад: дерево, іграшка й мотузка. Якщо гравець встигає вимовити відповідні слова протягом попередньо узгодженого часу, він може продовжити гру, сказавши наступне слово та вказуючи на нового гравця. 👉

4.

Наздоганялки з обіймами

У цій грі обійми надають безпеку. 🥰 Перш ніж почати цю гру, важливо переконатися, що всі гравці згодні та не проти обіймів.

Один з обраних гравців (ведучий) розпочинає гру в наздоганялки й визначає кількість гравців у «групі обіймів». Протягом гри розмір цієї групи може змінюватися. Щоб захиститися від ведучого, гравці повинні сформувати групу обіймів, розмір якої визначає ведучий. Гравці можуть залишатися в безпеці лише на мить, перш ніж їм доведеться далі втікати. Гравець, до якого торкається ведучий, стає новим ведучим.

 

5.

Кидання в сніг

Це весела зимова гра на відкритому повітрі! ❄️ Дорослі підхоплюють дітей під пахви й обертають навколо їхньої осі, перш ніж кинути в м’який сніг. В яких кумедних позах опиняються внаслідок цього дітлахи? Можна влаштувати змагання на найсмішнішу позу.
Цю та тисячу інших ігрових порад можна знайти у Банку ігор: www.leikkipankki.fi 🤸
#leikkipäivä #playday #gametip #kids #youth #gamebank

6.

Мишачий хвіст

Один із гравців обертає мотузку близько від землі. Інші гравці стають навколо нього та намагаються перестрибнути через мотузку щоразу, коли вона наближається до них. Гравець, який заплутався у мотузці, стає новим ведучим. ➰🤸

7.

Безглузді речі

Гравці сідають у коло. Кожен гравець шепоче якесь слово іншим гравцям, які сидять з кожного боку від нього. Слова не повинні бути пов’язані між собою. Найголовніше – це запам’ятати слова, які ви чуєте самі. Щойно кожен гравець почув два слова, вони об’єднуються в одне речення. Якщо слова гравця, наприклад, «кінь» і «художня виставка», вони можуть бути використані для створення такого речення: «Кінь пішов на художню виставку, щоб подивитися на картини». Потім кожен гравець вимовляє своє речення вголос. 🐎🎨

8.
Передай посмішку іншому

Гравці сідають у коло. Хтось починає посміхатися, а потім рукою знімає посмішку з обличчя й показує на когось іншого. Гравець, який отримав посмішку, починає посміхатися, перш ніж «перекинути» її комусь іншому. Іншим гравцям у цей час заборонено посміхатися або сміятися. Гравці, які порушують це правило, вибувають зі гри. 🤭

9.
Людина людині

Гравці розбиваються на пари. Якщо кількість гравців непарна, один з них виконує роль інструктора, який починає гру, кажучи щось на зразок: «Великий палець на плече», після чого кожен гравець повинен покласти свій великий палець на плече партнера. Після надання декількох подібних інструкцій, інструктор каже: «Людина людині», і всі гравці обмінюються партнерами, включаючи інструктора, який також шукає собі партнера. Гравець, який залишився без пари, стає наступним інструктором. 📢
Якщо кількість гравців парна, то та пара, яка знайшла один одного останньою, разом виконують роль інструктора. Зауважте, що деякі інструкції вимагають навичок вирішення проблем, щоб кожен гравець міг виконувати їх одночасно (наприклад, лікоть до коліна). 🤔

10.

Перевірка в потязі

Стільці ставлять поруч один біля одного в рядок, як сидіння в потязі. 🚂 Гравці сидять на своїх місцях, при цьому один з них виконує роль перевіряючого. Цей гравець підходить до інших гравців і запитує їх, куди вони прямують, а також уважно записує, де вони сидять. Перевіряючий залишає кімнату, а деякі гравці міняються місцями та пунктами призначення. Потім він повертається й намагається з’ясувати, хто з гравців помінявся місцями. 🤔

11.
Голова велетня

Голова велетня намальована на піску. Гравці стоять на лінії, що створює її зображення, і беруть один одного за руки. Після отримання команди вони всі починають штовхати один одного всередину голови велетня. Гравці, яких заштовхнули всередину лінії, вибувають з гри. Останній гравець, який залишається, стає переможцем. 🏆

12.
Риба в сітці

Гравці діляться на дві групи. Одна група утворює коло, тримаючись за руки, а інша група йде всередину кола. Гравці, які утворюють коло, є, так би мовити, рибальською сіткою, а ті, хто всередині, — рибами. 🐠 Риби намагаються вибратися із сітки, або кружляють, а сітка намагається цьому перешкодити. Коли риби виплутуються із сітки, ролі гравців міняються і гра починається знову. 🐡

13.

Милі, пухнасті ведмедики

Деякі з гравців утворюють гніздо, стоячи та витягнувши руки один до одного, створюючи ніби дах хатинки. Інші гравці – ведмедики, які блукають навколо згідно з дитячим віршиком. 🐻

«Милі, пухнасті ведмедики, влітку найкраще проводити час» (Ведмедики блукають навколо)
«Тільки восени знаходять вони гніздо» (Заходять всередину гнізда)
«Солодко вони сплять, поки не прокинуться із зарядом бадьорості від свіжого меду» (Дуже тихо й без шуму)

14.

Гра на концентрацію уваги

Під час цієї гри слід дійсно зосередитися! Гравці утворюють пари. 👯 Пари гравців стоять спиною один до одного із закритими очима. Повільно пари обертаються і намагаються знайти кінчики пальців один одного. Гру можна продовжити, намагаючись потім знайти лікоть партнера і так далі.

Цю та тисячу інших ігрових порад можна знайти у Банку ігор: www.leikkipankki.fi 🤸

Jihuu!

Ensi viikolla se on taas täällä, nimittäin vuoden leikkisin viikko! Maanantaina 17.4. se alkaa ja huipentuu lauantaihin 22.4., jolloin juhlimme valtakunnallista Leikkipäivää! Viikkoon mahtuu monenmoisia leikillisiä tapahtumia ympäri Suomea.> Lue Lisää