Den nationella Lekdagen äger i år rum lördagen den 22 april. Temat för dagen är lek – vårt gemensamma språk, som påminner om att det inte alltid behövs ord för delad glädje. Alla, oberoende av ålder, språk och behov av särskilt stöd, bjuds in till att låta sig uppslukas av den gemensamma leken på Lekdagen och under temaveckan för lek som föregår dagen.> Lue Lisää