Den nationella Lekdagen äger i år rum lördagen den 22 april. Temat för dagen är lek – vårt gemensamma språk, som påminner om att det inte alltid behövs ord för delad glädje. Alla, oberoende av ålder, språk och behov av särskilt stöd, bjuds in till att låta sig uppslukas av den gemensamma leken på Lekdagen och under temaveckan för lek som föregår dagen.> Lue Lisää

1.
Alfa och omega
Den här leken är rolig i ett större sällskap! 🙌 Kom först överens om en kategori som alla ord ska höra till; till exempel blommor, städer, insekter osv. Den första deltagaren säger ett ord som hör till den här kategorin. Följande deltagare ska säga ett ord som hör till samma kategori ch som börjar på det föregående ordets sista bokstav.
Man har bara 5–10 sekunder på sig att hitta på ett ord och samma ord får inte användas på nytt. En deltagare som gör ett misstag eller som överskrider tiden faller ur leken. Till slut finns det bara en vinnare kvar! 🏆

2.
Rymdvarelser på besök

Vi leker rymdvarelser som har kommit på besök till jorden. 🌍
Varelserna talar inte finska eller svenska så man måste försöka kommunicera med dem med hjälp av tonfall och betoningar samt miner och gester. Hälften av gruppen är rymdvarelser. Den andra hälften försöker lära känna varelserna, förevisar omgivningen för dem och visar vad man gör i den. 👾

3.

Namn på föremål

Deltagarna sitter i en ring. Den som börjar leken säger till exempel: “Jag tänker på ordet HEM” och pekar på en annan deltagare. Den här deltagaren ska genast svara med namnen på tre föremål som börjar på varje bokstav i ordet HEM, till exempel hund, efterrätt och matta. Om den som svarar hinner säga föremålen inom den tid som man på förhand har kommit överens om, får deltagaren fortsätta leken genom att säga följande ord och peka på nästa deltagare som ska komma på föremål. 👉

4.

Kramtafatt

I den här tafattleken kan man inte bli fångad när man kramas. 🥰 Försäkra er före ni börjar leka att alla deltagare tycker det är okej att kramas.

En av deltagarna är jägare och bestämmer hur många som ska ingå i kramgruppen. Gruppens storlek kan ändras under leken. För att vara säkra måste deltagarna bilda en kramgrupp med så många personer som jägaren bestämt. Man får vara i säkerhet bara en stund och sedan måste man fortsätta springa. Den som jägaren rör vid lir ny jägare.

5.
Kast

Det här är en rolig vinterlek att leka på gården! ❄️ De vuxna håller i barnen under armarna, snurrar dem runt och kastar dem till sist i en snödriva. Hurdana lustiga ställningar landar barnen i? Ni kan tävla om den roligaste ställningen.

6.

Råttsvans

En av deltagarna snurrar ett rep på en låg höjd. De andra deltagarna står runt den som snurrar repet och försöker hoppa över repet när det kommer till dem. Om någon trasslar in sig i repet, blir hen den som snurrar repet. ➰🤸

7.
Lustiga saker

Deltagarna sitter i en ring. Viska ett ord till dem som sitter bredvid på båda sidorna. Orden behöver inte ha något gemensamt. Det viktigaste är att minnas de ord man själv hörde. När var och en har fått två ord, kombineras de i en mening. Till exempel orden häst och konstutställning kan bli meningen “Hästen gick för att se tavlor på konstutställningen”. Var och en säger högt meningen man hittat på. 🐎🎨

8.
Kasta ett leende

Deltagarna sätter sig i en ring. Någon börjar le, drar sedan av sig leendet med handen och pekar på någon annan. Den som tar emot leendet börjar le och kastar sedan leendet till någon annan. De andra får inte skratta eller le. Den som skrattar hamnar ut ur leken. 🤭

9.
En människa till en annan

Deltagarna delar in sig i par. Om antalet deltagare är udda, är en ledare och börjar leken med att säga t.ex. ”Tummen på axeln”. Då ska var och en placera sin tumme på parets axel. Efter några anvisningar säger ledaren: ”En människa till en annan”. Då ska deltagarna byta par och också ledaren söker sig ett par. Den som blir utan par är nästa ledare som ger anvisningar. 📢
Om antalet deltagare är jämnt, ger det par som hittat varandra sist tillsammans anvisningarna. Observera att vissa prestationer kräver förmåga att lösa problem så att båda lyckas göra uppgiften samtidigt (t.ex. armbåge mot knä). 🤔

10.

Tågkonduktör

Placera stolar i kö bredvid varandra som tågbänkar. 🚂 Deltagarna sätter sig på sina platser, en är tågkonduktör. Konduktören går fram till var och en, frågar vart de är på väg och kontrollerar noggrant var de sitter. Konduktören lämnar rummet och några deltagare byter plats och destination med varandra. Konduktören återvänder och försöker komma på vem som har bytt plats. 🤔

11.
Jättens huvud

Rita en jättes huvud i sanden. Deltagarna placerar sig vid kanten av bilden och tar varandra i handen. På befallning börjar de samtidigt försöka knuffa in varandra i jättens huvud. Den som stiger innanför gränsen faller ur leken. Den som är sist kvar vinner. 🏆

12.
Fiskar i nätet

Deltagarna delas in i två grupper. Den ena gruppen bildar en ring genom att ta varandra i händerna, den andra gruppen går in i ringen. De som bildar ringen är nätet och de som är inuti ringen är fiskar. 🐠 Fiskarna försöker ta sig ut ur nätet, det vill säga ringen, och nätet försöker hindra dem. När fiskarna har tagit sig ut ur nätet byter man uppgifter och leken börjar från början. 🐡

13.

Lurviga björnar

En del av deltagarna formar ett bo genom att stå med händerna utsträckta mot varandra som taket på en koja. De andra deltagarna är björnar som går runt i takten till en ramsa. 🐻

“Lurviga, ludna och burriga lunkar björnarna runt hela sommaren. (Gå runt som björnar)
När hösten kommer kryper de in i boet (Kryp in i boet)
Där sover de sött tills de känner lukten av färsk honung (Var tysta)”

14.

Koncentrationslek

I den här leken måste man koncentrera sig ordentligt! Deltagarna bildar par. 👯 Paren står med ryggarna mot varandra och ögonen slutna. Paren vänder sig långsamt om och försöker hitta varandras fingerspetsar. Leken kan fortsättas till exempel genom att sedan leta rätt på till exempel parets armbågar osv.

Det här och tusen andra lektips hittar du på finska i lekbanken: www.leikkipankki.fi
och på svenska https://lekar.folkhalsan.fi/🤸

#leikkipäivä #lekdagen #lektips #barn #unga #lekbanken