WAU ry leikittää ja liikuttaa!

WAU ry on voittoa tavoittelematon valtakunnallinen yhdistys, joka organisoi maksutonta matalan kynnyksen liikunnallista kerhotoimintaa lapsille Suomessa. Kerhot toimivat pääasiassa lasten omilla kouluilla. Tämä lisäksi WAU ry järjestää koululaisten päiväleirejä, on mukana vaikuttamistyössä, hankkeissa ja tarjoaa rahoituksensa turvaamiseksi myös yrityksille ja yksityisille suunnattuja liikuntapalveluita.

WAU ry on perustettu loppuvuodesta 2008 ja ensimmäiset  maksuttomat koulupäivän yhteydessä toteutetut liikuntakerhot pidettiin tammikuussa 2009. Vuosi 2018 oli WAU ry:n 10-vuotisjuhlavuosi.Tavoittelimme juhlan kunniaksi miljoonan liikutetun tunnin rajan rikkomista, ja tämä hieno tasaluku saavutettiin 4.12.2018.

Paljon on siis ehtinyt tapahtua kymmenessä vuodessa. Tarve lasten maksuttomille liikuntakerhoille on ollut olemassa ja tarve on tänä päivänä vieläkin suurempi, jos mahdollista.

WAU! -kerhojen toimintaa ohjaa punaisena lankana lasten osallisuus. Tavoitteena on kuunnella lapsen omia ideoita ja osallistaa lapsia toiminnan suunnitteluun, jokaisella kerhokerralla. Tavoitteena on aina turvallinen ja liikunnallinen kerho, jossa ei kilpailla mutta sitäkin enemmän leikitään ja pelataan. Ja ennen kaikkea pidetään hauskaa!

Uusien objektiivisten mittausten (LIITU-tutkimus) mukaan vain noin neljännes lapsista ja nuorista saavuttaa liikuntasuositusten mukaisen liikuntamäärän. Samalla Liikkuva koulu -ohjelmassa tapahtuvan tiedonkeruun ja tutkimuksen myötä saadaan lisätietoa liikunnan ja sosiaalisen fyysisen yhdessä tekemisen vaikutuksista oppimiseen, kouluviihtyvyyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Kouluilla tapahtuva liikunta tavoittaa helposti lapset ja helpottaa perheidenkin arkirumbaa, jos päivittäinen liikunta-annos on jo saatu koulupäivän yhteydessä. WAU!-kerhot tarjoavat ratkaisuja sekä liikunnan lisäämiseen, että arjen helpottamiseen.

Tällä hetkellä WAU ry:llä on 20 päätoimista työntekijää ympäri Suomea sekä noin 120 liikuntakerhojen ohjaajaa. Pohjoisin koordinaattori toimii Rovaniemellä ja eteläisin Raaseporissa. Liikuntakerhoja ja ohjattuja välitunteja toimii tällä hetkellä 399, 45 paikkakunnalla ja noin 300 koululla. Mikä hienointa, kerhot ja ohjatut välitunnit liikuttavat viikoittain noin 10 000 lasta.

Resurssit ovat kuitenkin rajalliset. Budjetti on vuodessa noin 1,2 miljoonaa euroa. Rahoituksesta noin puolet tulee julkiselta puolelta ja puolet ​avustusten, tempausten ja lahjoitusten avulla, kouluille ja päiväkodeille myydyistä koulutuksista sekä aikuisille ja yrityksille myydyistä liikuntapalveluista. Toiminnalle olisi kuitenkin valtavasti kysyntää.

K​iitos kaikille mukana olleille kuin myös uusille ystävillemme, ja esimerkiksi tälle hienolle Leikkipäiväverkostolle. Tästä on hyvä jatkaa kohti seuraavaa liikuttua miljoonaa tuntia!

Anu Pikkarainen
tiiminvetäjä
WAU ry

Jaa artikkeli: