Työnjako kannattaa!

Vapaaehtoisena toimimisen suurimpia haasteita ovat jaksamiseen liittyvät kysymykset. Myös Terhokerhossa voi ongelmaksi syntyä tehtävien kasautuminen yhdelle ja samalle henkilölle. Jotta Terhokerhon ohjaaja ei täysin uuvahda tehtäviensä alle, on suositeltavaa, että jokaisessa Terhokerhossa olisi vähintään pari kolme vapaaehtoista.

Myös Terhokerhon vetämiseen liittyviä tehtäviä on hyvä miettiä ja tarvittaessa pilkkoa vapaaehtoisten kesken. Kun tehtävät on jaettu osiin, eivät asiat kaadu suunnittelemattomasti joko kaikkien tai vain yhden harteille. Voisiko Terhokerhossa yksi vapaaehtoinen vastata kerhokerran ohjelman suunnittelusta, toinen kerhosta tiedottamisesta ja kolmas mahdollisten tarjoiluiden järjestämisestä?

On hyvä tunnistaa ja sanoa ääneen, että eri elämäntilanteissa oleville sopivat erilaiset tehtävät. Joku haluaa käyttää vapaaehtoistehtäviin vain muutaman tunnin kuukaudessa kun toinen muutaman tunnin joka viikko. Joku haluaa osallistua helppojen perustehtävien tekemiseen, toinen taas nauttii itsensä kehittämisestä vaativissa projekteissa. Ajankäytöstä ja tehtävien luonteesta kannattaa avoimesti keskustella vapaaehtoisporukan kanssa, jotta jokainen saa itselleen ja omalle ajankäytölleen sopivan tehtävän. Kaikkien ei tarvitse tehdä samaa ja yhtä paljon.

Koska vapaaehtoisten osaaminen ja ehtiminen vaihtelee, kannattaa miettiä ja tarjota erilaisia ja erikokoisia tehtäviä. Tiedottaminen vaatii nykyään vahvaa sosiaalisen median osaamista, jonka esimerkiksi iäkkäämmät vapaaehtoiset voivat kokea vieraaksi. Toinen vapaaehtoinen ei missään nimessä halua olla esillä ja äänessä. Hänelle voi sopia paremmin taustatukena toimiminen kuten tarjoiluiden hoitaminen.

Vapaaehtoisuudessa on tärkeä säilyä hauskan harrastuksen tunne, joten myös omasta jaksamisesta on syytä pitää huolta. Jos vapaaehtoistoiminta alkaa käydä raskaaksi, on hyvä keskustella avoimesti muiden vapaaehtoisten kanssa työnjaosta. Tarvittaessa myös Punaisen Ristin osastosta tai MLL:n yhdistyksestä voi kysyä tukea ja vinkkejä Terhokerhon ohjaamiseen ja uusien vapaaehtoisten rekrytoimiseen.

Varpu Salmenrinne
Suomen Punainen Risti

Jaa artikkeli: