Lapset leikkivät erilaisia leikkejä pihalla
Jaa artikkeli:
Facebook
Twitter

TUTKIMUSTIETOA LEIKISTÄ

 

Leikkipäivä-ohjelma kokoaa sivuilleen tutkimustietoa leikistä niin tutkimustulosten, asiantuntija-artikkeleiden kuin seminaaritallenteiden muodossa.

Julkaisemme tällä sivulla erilaisia leikin tutkimukseen liittyviä aineistoja.

Tarinallisen leikin käsikirja 2017

Millainen on aikuisen rooli lasten leikissä, mitä aikuinen voi tehdä lasten leikin hyväksi, tarvitsevatko aikuiset ja lapset myös yhteisiä leikkikokemuksia? Muun muassa näiden kysymysten äärelle syventyy Tarinasta leikiksi –Tarinallisen leikin käsikirja, jonka tarkoituksena on antaa varhaiskasvatuksen alan ammattilaisille konkreettisia vinkkejä lasten leikin havainnoimiseen, leikkiin osallistumiseen ja leikin rikastuttamiseen. Käsikirja lähestyy leikkiä tarinallisen leikin käytäntöjen näkökulmasta, mutta vinkkejä voidaan soveltaa myös yleisemmin lasten ja aikuisten leikillisiin kohtaamisiin.

Tarinallisen leikin käsikirja syntyi Tarinalliset oppimisympäristöt leikissä ja oppimisessa -hankkeessa (Narrative environments for play and learning). Erasmus+ -rahoitteista hanketta koordinoi Liettuan pedagoginen yliopisto ja se toteutettiin yhteistyössä Suomen, Puolan, Iso-Britannian ja Liettuan kanssa. Suomesta hankkeessa mukana olivat Helsingin yliopiston Kasvatustieteellinen tiedekunta ja Kaivokselan päivähoitoyksikkö.

Yhteisen ymmärryksen rakentuminen aikuisten ja lasten välisessä leikissä: Aikuisen roolit ja pedagogiset käytänteet varhaiskasvatuksen taaperoryhmässä
Annukka Pursi, väitöskirja, tarkastettu Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa syyskuussa 2019

Leikkien, havainnoiden, kannatellen – Vertaisvuorovaikutusta vahvistavaa pedagogiikkaa varhaiserityiskasvatuksen toimintaympäristössä
Marja Syrjämäki, väitöskirja, tarkastettu Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa marraskuussa 2019

Kehittävä palaute varhaiskasvatuksessa -hanke 2019, Helsingin yliopisto
Kasvatustieteen tohtori, lehtori Jyrki Reunamon artikkeli 1−3-vuotiaiden lasten esineleikit, roolileikit ja sääntöleikit