Lapset leikkivät erilaisia leikkejä pihalla
Jaa artikkeli:
Facebook
Twitter

Tietoa leikistä

Leikki tekee hyvää kaikille ja monella tavalla. Leikki rakentaa yhteisöllisyyttä, yhdistää ihmisiä ja auttaa käsittelemään erilaisia aiheita.

Leikkipäiväverkosto järjestää kerran vuodessa seminaarin, jossa lähestytään leikkiä ja sen merkitystä eri näkökulmista. Löydät seminaaritallenteet alta.

Tälle sivulle on koottu lisäksi leikkiin liittyviä tutkimustuloksia.

Tutustu myös leikin asiantuntijoiden kirjoittamiin artikkeleihin.


Leikkipäivä-seminaarit

Seuraava tilaisuus järjestetään syksyllä 2024.

Menneet tilaisuudet ja niiden tallenteet:


Tutkimustuloksia

Tutustu leikkiin liittyvään tutkimukseen. Jos haluat vinkata aiheeseen liittyvästä tutkimuksesta, voit ottaa meihin yhteyttä.

Lapsuuden moninaiset oppimisympäristöt, toim. kasvatustieteen tohtori Jonna Kangas, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto, 2020

Lapsi oppii kaiken aikaa joka paikassa. Oppimisympäristöjä ovat sekä fyysiset paikat, kuten päiväkoti, koulu tai oma koti, mutta myös muunlaiset ympäristöt, kuten digitaaliset pelit tai televisio-ohjelmat.

Lapsuuden moninaiset ympäristöt on Helsingin yliopiston varhaiskasvatuksen maisteriopiskelijoiden tekemä ohje- ja vinkkipaketti varhaiskasvatusikäisten lasten vanhemmille. Tekstissä tarkastellaan varhaislapsuuden leikkiympäristöjä psyykkisestä ja sosiaalisesta näkökulmasta ja tarkastellaan mediaa leikin ja yhteisen toiminnan kohteena. Tavoitteena on tarjota lapselle kokemus tunteesta, jossa hänellä on mahdollisuus vaikuttaa oppimisympäristössä yhdessä luotuihin päätöksiin.

Lataa vinkkipaketti

Leikitään yhdessä – Vi leker tillsammans, toim. kasvatustieteen tohtori Jonna Kangas, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto, 2020

Osallistumalla lapsen kanssa leikkiin, aikuisen ja lapsen yhteisestä leikistä muodostuu jaettu leikki eli leikkimaailma. Lisäksi aikuisen osallistuminen rikastuttaa ja monipuolistaa leikkiä. Aikuisen tuella lapsi oppii muun muassa leikkitaitoja, ja silloin leikit myös onnistuvat paremmin ja ovat pitkäkestoisempia.

Leikitään yhdessä – Vi leker tilsammans -artikkelissa Helsingin yliopiston varhaiskasvatuksen maisteriopiskelijat avaavat kotona lasten kanssa oleville vanhemmille näkökulmia lasten leikin tukemisesta ja leikkitaitojen harjoittelusta kotona. Teksti yhdistelee tutkimustietoa, varhaiskasvatuksen käytäntöjä ja leikkivinkkejä perhearkeen.

Lue artikkeli

Pandemian aikainen leluleikki kuroo umpeen sosiaalista etäisyyttä: Nallehaaste on esimerkki hyvää tekevästä, yhteisöllisestä leikistä, Katsausartikkeli 2020, lelututkija, tutkimuspäällikkö Katriina Heljakka, Pori Laboratory of Play, Turun Yliopisto

Tämä pandemianaikaista leikkiä tarkasteleva katsausartikkeli käsittelee kansainväliseksi ilmiöksi muodostunutta nallejahtia keskittyen analysoimaan leikin muotoa Suomen näkökulmasta käsin. Maaliskuun 2020 alkupuolella suomalaiset ryhtyivät asettamaan nalleja kotiensa ikkunoihin ohikulkijoita ilahduttaakseen.

Katsausartikkelissa todetaan, miten mielikuvitus, osallistavuus ja yhteisöllisyys nivoutuvat tärkeimmiksi nallejahtiin liittyvää leikkitoimintaa kuvaaviksi piirteiksi. Asemoimalla nallejahdin esimerkiksi pandemian aikaisesta ylisukupolvisesta leikkitoiminnasta, katsausartikkeli osoittaa poikkeusolojen ehdollistamaan leluleikkiin kuuluvan kaksi merkittävää sosiaalista etäisyyttä umpeen kurovaa tekijää: leikin digiloikan herättämän neuvokkuuden ja leikillisen resilienssin, jonka voimin leikitään yhdessä ja yhteisen hyvän puolesta fyysisen eristäytymisen tuomien haasteiden vaikutusta vastaan.

Lue artikkeli

1-3-vuotiaiden lasten esineleikit, roolileikit ja sääntöleikit, kasvatustieteen tohtori ja lehtori Jyrki Reunamo, Kehittävä palaute varhaiskasvatuksessa -hanke, Helsingin yliopisto 2019

Lue artikkeli

Leikkien, havainnoiden, kannatellen: Vertaisvuorovaikutusta vahvistavaa pedagogiikkaa varhaiserityiskasvatuksen toimintaympäristössä, Marja Syrjämäki, väitöskirja, tarkastettu Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa marraskuussa 2019

Tutustu väitöskirjaan

Yhteisen ymmärryksen rakentuminen aikuisten ja lasten välisessä leikissä: Aikuisen roolit ja pedagogiset käytänteet varhaiskasvatuksen taaperoryhmässä, Annukka Pursi, väitöskirja, tarkastettu Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa syyskuussa 2019

Tutustu väitöskirjaan

Tarinallisen leikin käsikirja 2017

Millainen on aikuisen rooli lasten leikissä, mitä aikuinen voi tehdä lasten leikin hyväksi, tarvitsevatko aikuiset ja lapset myös yhteisiä leikkikokemuksia? Muun muassa näiden kysymysten äärelle syventyy Tarinasta leikiksi –Tarinallisen leikin käsikirja, joka antaa varhaiskasvatuksen alan ammattilaisille konkreettisia vinkkejä lasten leikin havainnoimiseen, leikkiin osallistumiseen ja leikin rikastuttamiseen. Käsikirja lähestyy leikkiä tarinallisen leikin käytäntöjen näkökulmasta, mutta vinkkejä voidaan soveltaa myös yleisemmin lasten ja aikuisten leikillisiin kohtaamisiin.

Tarinallisen leikin käsikirja syntyi Tarinalliset oppimisympäristöt leikissä ja oppimisessa -hankkeessa (Narrative environments for play and learning). Erasmus+ -rahoitteista hanketta koordinoi Liettuan pedagoginen yliopisto ja se toteutettiin yhteistyössä Suomen, Puolan, Iso-Britannian ja Liettuan kanssa. Suomesta hankkeessa mukana olivat Helsingin yliopiston Kasvatustieteellinen tiedekunta ja Kaivokselan päivähoitoyksikkö.

Lataa käsikirja