Turvassa leikkien

Mieleeni on vahvasti piirtynyt hetki, jolloin seisoin lumikinoksien keskellä ja katsoin sisään suuresta ikkunasta. Sisällä leikki kymmenisen 13–18-vuotiasta Koko kylä nukkuu -leikkiä. Olimme jättäneet nuoret puolitoista tuntia ennen tätä hetkeä leikkimään keskenään ja he jatkoivat yhä. Nuorista välittyi lasinkin läpi ilo, innokkuus ja yhteenkuuluvuus.

Livenä ja verkossa nuorten kanssa

Muisto on toissatalvelta nuorten erofoorumiviikonlopusta, jonka järjestimme yhdessä muiden eroauttamisjärjestöjen kanssa. Viikonlopun teemana oli vanhempien ero ja yhteistyövanhemmuus lapsen ja nuoren näkökulmasta. Työstimme nuorten kanssa viestejä ammattilaisille, jotka tekevät töitä perheiden kanssa. Viikonloppu oli työntäyteinen ja siellä liikuttiin välillä raskaissakin aiheissa. Olimme ohjaajien kanssa suunnitelleet jo alun perin leikkejä keventämään ohjelmaa, ja nuoret keksivät niitä vielä runsaasti lisää.

Leikimme paljon nuorten kanssa kaikessa muussakin vertaistuki- ja vaikuttamistoiminnassamme. Tämän vuoden aikana olemme kehittäneet myös verkkoryhmiä, joissa yhteinen leikkiminen onnistuu huolellisella valmistelulla yllättävän hyvin. Käytämme leikkiä tutustumisessa, ryhmäytymisessä, tunnelman nostattamisessa tai keventämisessä sekä työstämme asioita leikin avulla. Joskus nuoret heittäytyvät innolla leikkiin, joskus kestää aikansa ennen kuin leikki tempaa mukaansa. Yksikään nuori ei kuitenkaan ole koskaan kieltäytynyt leikkimästä, vaikka sekin on tietenkin sallittua.

Leikki luo yhteyden

Miksi leikimme niin paljon? Leikki ja leikillisyys ovat yhtenä kulmakivenämme ryhmän turvallisuuden lisäämisessä. Turvallisuus liitetään usein fyysiseen turvallisuuteen, mutta yhtä tärkeää on henkinen turvallisuus, johon panostamme monin eri tavoin.  Turvallisuuden luomisessa tärkeää on luottamuksellinen ja avoin ilmapiiri, joka mahdollistaa sen, että jokaisen nuoren on hyvä olla ryhmässä omana itsenään.  Näin nuoret voivat rauhassa keskittyä työskentelyyn.

Mikä leikkimisessä sitten luo turvaa? Turvallisuuden tunne syntyy yhteydestä toiseen ihmiseen. Leikki auttaa tämän yhteyden luomisessa, sillä leikki rakentuu vuorovaikutuksessa. Yhteyden kautta mahdollistuu asioiden jakaminen, joka on vertaistuessa keskeistä. Raskaiden asioiden keskellä leikki myös auttaa rauhoittumaan ja tuo lohtua sekä hyvää mieltä. Vaikuttamisryhmissämme yhteinen leikki synnyttää luottamusta toisiin ja tulevaan, mikä rohkaisee, lisää aktiivista osallistumista ja oppimista.

Nuorten pitkään jatkunut leikki toissatalvisessa illassa osoitti hyvin konkreettisesti sen, miten iso merkitys leikillä on ryhmissämme turvallisen ilmapiirin rakentamisessa. Koska samaa kertovat nuorilta spontaanisti saatu sekä järjestelmällisesti kerätty palaute, aiomme jatkaa leikkiä. Turvallisesti. Yhdessä.

Terhi Rapeli
Päällikkö, VeNyvä-hanke
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto

Haluatko kanssamme leikkimään tai toiminnastamme lisätietoa? Yhden Vanhemman perheiden Liiton vanhempien eron kokeneiden nuorten ja heidän vanhempiensa vertais- ja vapaa-ajantoimintaa kehittävästä VeNyvä-hankkeesta löytyy tietoa:
www.yvpl.fi/venyva
Facebook @venyvahanke
Instagram @venyva

 

Jaa artikkeli: