Turvallinen toimintaympäristö mahdollistaa revittelyn   

Ohjaajalla on tärkeä rooli turvallisen toimintaympäristön saavuttamisessa. Sitä ei kuitenkaan voi tehdä yksin, vaan tähän tarvitaan koko ryhmä. Ryhmäytymiseen kannattaa varata reilusti aikaa alussa, mutta sitä on hyvä myös ylläpitää. Yhteisöllisyyden vahvistaminen luo turvallisuutta niin sosiaalisesti kuin psyykkisestikin. Ryhmäytymisen merkitystä ei voi väheksyä missään yhteisössä. Kuten kaikki taitoja, myös sosiaalisia ryhmäytymistaitoja, leikkiä ja ilmaisua voidaan harjoitella.

Leikit toimivat hyvin ryhmäytymisharjoituksina. Kestävä leikki on yhteisöllistä, rakentuen yhdessäolosta, yhdessä tekemisestä ja välittämisestä. Ytimenä ILO = se Innostaa, on Laadukasta ja siinä Onnistutaan yhdessä.

Intoa alkulämmittelystä alkaen

Leikki innostaa lapsia ja on lapselle luontainen tapa liikkua sekä oppia. Leikki ei kuitenkaan ole vain lasten etuoikeus, vaan myös nuorille ja aikuisille tärkeää. Sen on osoitettu kehittävän abstraktia ajattelua ja tietoisuutta itsestä sekä muista ihmisistä.

Improvisaatioleikeissä on hyvä olla tietyt raamit eli ohjeet, joiden mukaan toimitaan. Kun osallistuja tietää, missä raameissa hän voi toimia, on usein helpompi lähteä heittäytymään.

“Kala-parvi” improvisaatioleikki

Muodostetaan kolmioita tai neliöitä. Aloittaja kääntyy ulospäin muodostelmasta, muut kärjet kääntyvät häntä kohti. Aloittaja aloittaa improvisaation, muut seuraavat perässä. Taustalla voi olla erilaisia musiikkeja tuomassa impulssia liikkeeseen. Muut voivat kopioida aloittajan liikettä tai ottaa siitä vaikutteita omaan liikkeeseen. Kun aloittaja haluaa antaa vetovuoron toiselle, hän kääntyy toista henkilöä kohti ja vuoro siirtyy. 

Laadukkaat tunnit kaiken perustana

Laadukas toiminta on suunniteltua. Suunnitelmia voidaan tukea erilaisilla kuvilla, väreillä, muodoilla, jotka helpottavat hahmottamaan tunnin tai yksittäisen harjoitteen rakennetta. Rutiinit luovat turvaa. Tuttu leikki voi jatkua osana tuntirakennetta, vaikka koko kauden, erilaisin variaatioin. Kun osallistujalla on turvallinen olo, voidaan lähteä revittelemään. Ryhmäytymis- ja ilmaisuleikit onnistuvat ja niistä saa kaiken irti vasta, kun turvallinen toimintaympäristö sen mahdollistaa.

Yhteisöllisyys voi sytyttää elämän mittaisen kipinän

On tutkittu, että tunteet vaikuttavat oppimiseen. Kiinnostus, oppimisen ilo ja osallisuus nostavat keskittymisen intensiteettiä ja motivaatiota. Yhteinen lopetus luo “Me henkeä”.

“Patsastaideteos” improvisaatioleikki

Tunnin lopussa voidaan tehdä yhteinen muodostelma siitä, mitä tänään on opittu. Asetutaan piiriin, jonka keskelle lähdetään muodostamaan ryhmän omaa patsastaideteosta. Soljuvasti yksi kerrallaan mennään keskelle johonkin asentoon, mikä kullekin kuvaa tänään opittuja asioita. Ryhmän kanssa sovitaan etukäteen, saako patsaat koskea toisiinsa vai ovatko omia patsaitaan. Leikki päättyy, kun koko ryhmä on keskellä.

Lisää vinkkejä Instagramissa @laadukaslastenohjaus -tilillä sekä Laadukas lasten voimistelu -tietopaketista.

Nea Vallin                                                                                       
Voimistelun kehittäjä, monimuotoinen voimistelu ja tanssi   
Suomen Voimisteluliitto

Venla Väyrynen  
Projektipäällikkö, Erityistä Voimaa -hanke  
Suomen Voimisteluliitto 

 

 

Jaa artikkeli: