Jaa artikkeli:
Facebook
Twitter

ROOLIT JA TEHTÄVÄT

ROOLIT JA TEHTÄVÄT

Vapaaehtoisen ohjaajan tehtävät:

 • suunnittelee toimintaa yhdessä muiden vapaaehtoisten ja osallistujien kanssa
 • tulee ajoissa paikalle omalla vapaaehtoisvuorollaan
 • tuo tarvittavat materiaalit mukanaan kerhotapaamiseen
 • järjestelee kerhotilan valmiiksi
 • ottaa kävijät vastaan
 • ohjaa toiminnan pääpiirteistä kulkua kerhon aikana; vapaaehtoinen antaa tilaa osallistujien ideoille ja keskustelulle, mutta huolehtii hienovaraisesti kerhon aikataulusta ja raameista
 • merkitsee kävijämäärät ylös Terhorepusta löytyvään tilastolomakkeeseen
 • muistaa ilmoittaa ajoissa Terhokerhon yhdyshenkilölle, jos ei pääsekään paikalle

Terhokerhon yhdyshenkilön tehtävät:

 • on tärkein linkki alueen leikkilähetin, yhdistyksen/osaston, yhteistyökumppaneiden sekä muiden vapaaehtoisten ohjaajien välillä
 • pitää kirjaa toiminnassa mukana olevista vapaaehtoisista ohjaajista ja huolehtii siitä, että jokaisella kerhotapaamisella on riittävä määrä vapaaehtoisia mukana
 • suunnittelee toiminnan jatkumoa yhdessä yhdistyksen, osaston ja vapaaehtoisten kanssa
 • sopii muiden vapaaehtoisten kanssa materiaalien hankinnasta
 • pitää huolta, että Terhokerhon tilastointilomakkeita löytyy Terhorepussa olevasta lomakekansiosta ja opastaa niiden täyttämisessä
 • kerää tilastointilomakkeet ja raportoi toiminnasta puolivuosittain koontilomakkeen avulla alueen leikkilähetille
 • voi perustaa kerhoaan varten oman sivun Facebookiin. Sivun tulee olla Terhokerhon periaatteita ja arvoja noudattaen avoin kaikille. Ennen sivun perustamista tulee
 • tutustua Aineistopankista löytyviin, Koko Suomi leikkii -hankkeen sosiaalisen median ohjeisiin. Apua ja ohjausta saa myös oman alueen leikkilähetiltä.

Tukena ja apuna leikkilähetti (tai hankkeen aluetyöntekijä):

 • kokoaa yhteen MLL:n paikallisyhdistyksen ja SPR:n paikallisosaston avainhenkilöt sekä muut paikallistason yhteistyötahot yhteiseen työpajaan ja käynnistää Terhokerhon yhdessä paikallistoimijoiden kanssa
 • auttaa yhdistyksiä ja osastoja kerhotilojen kartoittamisessa
 • auttaa yhdistyksiä ja osastoja vapaaehtoisten rekrytoinnissa
 • antaa alkuperehdytyksen vapaaehtoisille Terhokerho-ohjaajille
 • auttaa toiminnan tiedottamisessa ja markkinoinnissa
 • tukee kerhoja tarvittaessa toiminnan kuluessa
 • suorittaa arviointia, seurantaa ja raportointia alueensa kerhoista hankekoordinaatioon ja rahoittajalle

Yhdistyksen/osaston tehtävät:

 • perustaa Terhokerhon kuntaan yhdessä leikkilähetin kanssa
 • osallistuu vapaaehtoisten rekrytointiin
 • etsii ja luo kontakteja paikallisiin yhteistyökumppaneihin
 • hakee toimintarahan ja tekee siitä käyttöselvityksen
 • arvioi ja kehittää toimintaa yhdessä leikkilähetin, yhdyshenkilön ja vapaaehtoisten kanssa
 • markkinoi toimintaa paikallisesti
 • valitsee hallituksestaan yhteyshenkilöt Terhokerho-toiminnalle: hallituksen yhteyshenkilöt ovat linkkinä Terhokerhon yhdyshenkilön ja SPR:n osaston/MLL:n yhdistyksen hallituksen välillä