Jaa artikkeli:
Facebook
Twitter

MIKÄ ON TERHOKERHO?

MIKÄ ON TERHOKERHO?

Terhokerhot ovat maksuttomia ja kaikille avoimia kohtaamispaikkoja, joihin ovat tervetulleita niin lapset kuin eläkeläiset ja muut aikuiset viettämään kiireetöntä aikaa ja leikkimään yhdessä. Etukäteisilmoittaumista ei tarvita. Kerhoon voi tulla yksin tai yhdessä perheenjäsenen tai vaikka kummilapsen tai ystävän kanssa.

Terhokerhoja järjestetään säännöllisesti, esimerkiksi viikoittaisina puuhahetkinä tai avoimina kokoontumispaikkoina.

Niissä leikitään, pelataan, askarrellaan, retkeillään, luetaan, lauletaan tai ollaan vaan yhdessä, sen mukaan mitä osallistujat ovat yhdessä suunnitelleet. Tekemistä voi ideoida vapaasti ja kerhoissa voi olla hyvin monenlaista toimintaa. Leikki tekee hyvää kaikenikäisille ja leikkiä voi hyvin monella tavalla. Eri-ikäisten ihmisten kohdatessa sekä lapset että aikuiset voivat oppia toisiltaan ja keksiä jotakin ihan uutta mukavaa tekemistä.

Terhokerhon tilana voi olla esimerkiksi koulu, kirjasto, MLL:n perhekahvila, SPR:n kerhotila tai muu vastaava tila.

Katso Terhokerhojen esittelyvideo:

Kaksi Taavia, lyhyt
Kaksi Taavia, koko tarina

 

Terhokerhojen taustalla Leikkilähettihanke

Leikkilähettihanke toimii vuosien 2014-2016 Koko Suomi Leikkii -hankkeen jatkona. Hanke toteutetaan yhteistyössä SPR:n kanssa, tavoitteena että järjestöjen välinen yhteistyö jatkuu ja vahvistuu. Hankkeen tavoitteena on perustaa paljon uusia Terhokerhoja ja pitää toiminnassa mukana jo olemassa olevia kerhoja. Leikkilähetti voi toimia myös oman yhdistyksen leikkitapahtumien järjestäjänä ja leikin sanansaattajana. Leikkilähettikoulutuksia ja leikkilähettien vertaistapaamisia järjestetään hankkeen aikana ympäri Suomea.

Miksi leikkiin pitää innostaa?

Leikki tekee hyvää kaikenikäisille, mutta lapsen kehitykselle se on erityisen tärkeää. Leikkimällä lapsi oppii tärkeitä taitoja, kuten kykyä kuvitella, joka on kaiken luovuuden lähtökohta. Mitä enemmän lapsi leikkii, sitä kestävämmäksi hän kasvaa. Leikki on saanut uusia muotoja, mutta samaan aikaan leikkiaika on lyhentynyt.

Leikki kuuluu myös aikuisille. Leikkiminen ei aina ole aikuisille helppoa, vaikka sen hyödyt hyvinvoinnin kohentaja ja mielihyvän tuottajana tiedetään: se rentouttaa, tuottaa iloa ja uusia ideoita sekä lisää kykyä ratkaista ongelmia.

Yksinäisyys on suurimpia uhkia suomalaisten hyvinvoinnille. Tilastokeskuksen viimeisimmän ajankäyttötutkimuksen mukaan yksin vietetty aika on lisääntynyt kaikissa ikäryhmissä. Myös vanhempien ja lasten yhdessä viettämä aika on vähentynyt. Sukupolvien kohtaaminen rikastuttaa sekä lapsen että aikuisen elämää. Siksi on tärkeää löytää uusia tapoja lisätä sukupolvien välistä vuorovaikutusta.

Parhaimmillaan sukupolvien kohtaaminen lisää kaikkien osapuolien onnellisuutta: lapset saavat aikuisen kiireetöntä aikaa, elämyksiä ja turvallisuutta, seniorit taas mielekästä sisältöä arkeen. Leikki on tähän harvinaisen tasa-arvoinen aihe, sillä kaikki osapuolet ikään katsomatta ovat siinä yhtä asiantuntevia.