Den nationella Lekdagen firas i år lördagen den 20 april, nu redan för nionde gången. Årets teman är kompisfärdigheter och att få kontakt med sina medmänniskor genom lek. Lekdagsnätverket inbjuder människor i alla åldrar att kasta sig in i lekens virvlar på Lekdagen och under lekveckan som föregår den.> Lue Lisää