Tiedote: Sukupolvia yhdistävälle toiminnalle kova kysyntä

Koko Suomi leikkii -hanke on osoittanut, että sukupolvien välisille kohtaamispaikoille on suuri tarve. Hankkeen ensimmäisenä vuonna syntyi 134 sukupolvia yhdistävää kohtaamispaikkaa, Terhokerhoa, 114 kunnan alueelle. Terhokerhon osallistujille ja vapaaehtoisille ohjaajille toteutetun kyselyn mukaan 72 % on saanut Terhokerhosta uusia ystäviä.

Suomen Kulttuurirahaston käynnistämän kolmivuotisen (2014–2016) suurhankkeen tavoitteena on innostaa kaikenikäiset suomalaiset leikkimään ja viettämään kiireetöntä aikaa yhdessä. Hankkeen toteuttavat Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Suomen Punainen Risti, jotka perustavat Terhokerhoja Suomen jokaiseen kuntaan. Kerhot ovat maksuttomia ja kaikille avoimia.

Terhokerhot ovat kokoontuneet keskimäärin joka toinen viikko. Osallistumiskertoja on ollut vuoden aikana yli 17 700. Osallistujista puolet on lapsia ja puolet aikuisia. Aikuisosallistujista 55 % on 18–50-vuotiaita ja 45 % yli 50-vuotiaita. Toiminta kiinnostaa yhtälailla sekä tyttöjä että poikia. Aikuisosallistujista joka neljäs on mies ja vapaaehtoisista miehiä on 14 %. Terhokerhot ovat vuoden aikana houkutelleet 320 uutta vapaaehtoista mukaan MLL:n ja SPR:n toimintaan.

– Toteuttamamme kyselyn mukaan Terhokerhoihin osallistutaan erityisesti sen mielenkiintoisen toimintaidean vuoksi: sukupolvien kohtaaminen, kiireetön yhdessäolo ja leikkiminen kiinnostavat. Parhaimmillaan paikalla onkin neljä sukupolvea yhtä aikaa. Myös kerhojen ohjelma koetaan innostavaksi. Jopa 92 % vastaajista koki, että osallistuminen on vaikuttanut positiivisesti heidän mielialaansa, kertoo hankkeen projektipäällikkö Tarja Satuli-Kukkonen.

Terhokerhot vähentämässä yksinäisyyttä

Yksinäisyys on yhä suurempi uhka hyvinvoinnille, ja yksin vietetty aika on Tilastokeskuksen viimeisimmän ajankäyttötutkimuksen mukaan lisääntynyt kaikissa ikäryhmissä. Yksi Terhokerhojen tärkeimmistä tavoitteista on vähentää yksinäisyyttä kaikissa ikäluokissa. Kyselyyn vastanneista 72 % oli saanut Terhokerhon kautta uusia ystäviä. Terhokerhon osallistujien vastauksissa myös joukkoon kuulumisen sekä tarpeellisuuden tunteet nousivat vahvasti esiin.

– Nyky-yhteiskunnassa on hyvin vähän sellaisia paikkoja, joihin eri-ikäiset voisivat kokoontua ja kohdata toisiaan. Terhokerhot tuovat yhteen erilaisia ihmisiä ja vahvistavat paikallista yhteisöllisyyttä. Monet eläkeläiset käyttäisivät mielellään aikaa lasten kanssa, jos siihen olisi mahdollisuus. Kyselyn mukaan peräti 96 % vastaajista koki yhdessäolon lasten kanssa tuottavan iloa, Satuli-Kukkonen toteaa.

– Tässä toiminnassa ihanaa on juuri se, että kaikenikäisiä ihmisiä on yhdessä. Yleensähän lapset ovat omissa kerhoissaan ja ikäihmiset omissaan. On mukavaa tulla hyväksytyksi muuallakin kuin vanhojen kekkereissä. Tulee tunne, että olen vielä käyttökelpoinen, iloitsee eräs Terhokerho-osallistuja.

Lisätietoja:

Koko Suomi leikkii -hankkeen projektipäällikkö Tarja Satuli-Kukkonen, p. 040 524 0888, tarja.satuli-kukkonen@mll.fi

Viestintäjohtaja Liisa Partio, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, p. 040 580 8984, liisa.partio@mll.fi

Tiedottaja Jenni Hietala, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, p. 050 462 5832, jenni.hietala@mll.fi

Verkkosivut: www.kokosuomileikkii.fi, www.terhokerho.fi

Julkaistu: 29.4.2015

Jaa artikkeli: