Jaa artikkeli:
Facebook
Twitter

PILOTIT

PILOTTIVAIHEESSA KOKEILTIIN TERHOKERHOJA

Terhokerho-ideaa kokeiltiin syksyn 2013 aikana neljällä paikkakunnalla: Muuramessa, Tampereella, Turussa ja Tuusulassa. Kokeiluvaiheesta saatiin hyödyllistä tietoa mm. siitä, millaisista puuhista lapset erityisesti pitävät, millaisen toiminnan vetäminen on vapaaehtoisille mukavaa ja miten kerhoihin löydetään innostuneita osallistujia.

Lapsille tärkeintä oli kiireetön yhdessäolo ja se, että aikuisella on aikaa kuunnella. Yhdessäoloon ei tarvita suurempia temppuja tai erityistaitoja, vaan tekeminen voi olla esimerkiksi satujen lukemista, pelailua, leikkimistä, liikkumista tai muuta mukavaa puuhailua.

Vapaaehtoisille oli tärkeää, että kerhon ohjaaminen on helppoa eikä tehtävään sitoutuminen kuormita liikaa. Kaikkien mielestä oli hyvä, että toimintaa suunniteltiin yhdessä.

Kokeiluvaiheeseen osallistuneiden palautteet olivat tärkeä apu hankkeen suunnittelussa.
Ne auttoivat tekemään toiminnan peruslinjaukset, joiden mukaan Terhokerhot ovat osallistujille maksuttomia ja niitä ohjaavat vapaaehtoiset. Terhokerhoissa tärkeintä on leikki, yhteinen ilo ja kiireetön yhdessäolo eri sukupolvien kesken. Terhokerhossa kaikilla on mahdollisuus osallistua suunnitteluun.

Muuramen pilotissa seniorit kertoivat lapsille tarinoita elämänsä varrelta

Muuramen pilotissa seniorit kertoivat lapsille tarinoita elämänsä varrelta

Muuramen pilotti: Tarinatupa eskarissa ja iltapäiväkerhossa
• Pilotin kärkiteemoiksi oli valittu perinne ja tarinankerronta. Seniorit kertoivat lapsille muistoja ja tarinoita oman elämänsä varrelta. Muisteluiden ohella saatettiin lukea myös aiheeseen liittyviä kirjoja, ja lapset saivat puolestaan kertoa omia lempiasioitaan ja muistojaan.
• Toimintaa testattiin Niittyahon koulun esikouluryhmässä ja iltapäiväkerhossa yhteensä viisi kertaa joulukuussa 2013 ja tammikuussa 2014.
• Osallistujina ovat olleet eskari- ja iltapäiväkerhojen lapset ja opettajat sekä vapaaehtoiset seniorit.
• Lapsista erityisen mukavaa oli se, kun muistojaan kertonut seniori oli kiinnostunut ja kyseli myös lasten mielipiteitä ja tarinoita. Lapsiryhmän oman opettajan mukanaolo helpotti vapaaehtoisten seniorien tehtävää.

Tampereella kokeiltiin tarinoihin pohjautuvaa hyvän olon joogaa

Tampereella kokeiltiin tarinoihin pohjautuvaa hyvän olon joogaa

Tampereen pilotti: Koko perheen hyvän olon jooga perhetalo Laivapuistossa
• Pilotin kärkiteemoiksi oli valittu kiireettömyys ja yhdessäolo. Vetäjä kertoi tarinaa, johon liitettiin sopivissa kohdissa yksinkertaisia joogaliikkeitä.
• Toimintaa testattiin MLL:n Tampereen osaston perhetalo Laivapuistossa yhteensä kymmenen kertaa, marraskuusta 2013 alkaen.
• Osallistujat ovat olleet lapsia vanhempineen ja isovanhempineen.
• Hyvän olon joogassa lapset nauttivat sylissä olosta ja siitä, että olivat lähellä vanhempiaan.
• Kokeilun pohjalta luodaan hyvän olon joogaan pohjautuva malli, jota vapaaehtoisen on helppo ohjata.

Turussa seniorit opettivat lapsille joulukorttileikin.

Turussa seniorit opettivat lapsille joulukorttileikin.

Turussa vaihdettiin muistoja, siirrettiin perinteitä ja innostuttiin ulkoleikeistä.
• Seniorit opettivat lapsille leikkejä omasta lapsuudestaan ja kertoivat muistojaan. Tarinat olivat keskeinen osa yhdessäoloa.
• Askartelu ja ulkoleikit olivat tärkeässä osassa. Tammikuussa lapset johdattivat aikuisia valokuvasuunnistuksen merkeissä.
• Tapaamiset olivat MLL:n Varsinais-Suomen piirin vapaaehtoistoiminnan keskuksessa, Pikku-Heiskassa. Tapaamisia oli yhteensä neljä joulukuussa 2013 ja tammi-helmikuussa 2014.
• Vapaaehtoisten lapsille opettama joulukorttileikki oli hitti, jota lapset halusivat leikkiä myös seuraavalla tapaamiskerralla.
• Turun toiminnassa korostui, kuinka tärkeää lapsille, joilla ei ole omia isovanhempia lähellä, on päästä tekemään asioita iäkkäämpien ihmisten kanssa.

Tuusulan pilotissa kerrottiin satu, jonka pohjalta askarreltiin erilaisia hahmoja.

Tuusulan pilotissa kerrottiin satu, jonka pohjalta askarreltiin erilaisia hahmoja.

Tuusulan pilotti: Satuseikkailu Hyrylän kirjastossa
• Pilotin kärkiteemoiksi oli valittu matalan kynnyksen taidetoiminta. Tapaamisissa kerrottiin satu, jonka pohjalta askarreltiin erilaisia hahmoja, maalattiin ja rakennettiin draama tai leikki.
• Toimintaa testattiin Hyrylän kirjaston satuhuone Laurassa yhteensä neljä kertaa joulukuussa 2013 ja tammikuussa 2014.
• Mukana on ollut lapsia vanhempineen ja isovanhempineen sekä vapaaehtoisia senioreita.
• Lapset pitivät erityisesti hahmojen luomisesta ja niillä leikkimisestä. Hahmoilla myös näyteltiin.

Helsingin pilotti: Tanssituokio perhekeskus Rinkelissä
• MLL:n perhekeskus Rinkelissä järjestetyissä tuokioissa harjoiteltiin tanssia ja liikettä itseilmaisun ja mielikuvituksen käytön muotona. Tuokiot olivat ohjattuja, mutta lapset saivat vaikuttaa paljon siihen, mitä tehtiin ja miten. Samalla kokeiltiin erilaisia tapoja ottaa lapset mukaan tanssituokioiden suunnitteluun: yksilö- ja ryhmähaastatteluita, lasten keskinäisiä haastatteluja ja mitta-asteikkoja.
• Joulukuun alussa käynnistynyt kokeilu jatkui yhteensä kahdeksan kertaa ja päättyi vanhemmille esitettyyn tanssiteokseen.
• Kokeilussa on mukana kahden Myllypuron alakoulun yhteinen 6–9-vuotiaiden iltapäiväkerho, yhteensä parikymmentä lasta. Toimintaa ohjasivat Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat ja siitä tehtiin opinnäytetyö
• Liike on lapsille luontaista ja mieluisaa. Monelle myös esiintyminen osoittautui tärkeäksi jutuksi, vaikka vähän jännittikin.