Oma museo leikille!

Espoon Tapiolassa sijaitsevassa Suomen Lelumuseo Hevosenkengässä uurastetaan tällä hetkellä Leikin laboratorio 2022 -uudistushankkeen parissa. Hanke toteutetaan pääosin Suomen Kulttuurirahaston myöntämän Museovisio -apurahan turvin ja sen myötä museomme tulee kokemaan suuren näyttely- ja konseptiuudistuksen. Jotta tässä ei olisi vielä kaikki, uudistuksen lisäksi museo kokoelmineen myös muuttaa upouusiin ja avariin tiloihin Näyttelykeskus WeeGeen viereen nousevaan uudisrakennus Kulttuuriloistoon.

Muistoista lapsuuden ilmiöihin

Uudistushankkeemme on syntynyt ennen kaikkea asiakkaiden ääntä kuunnellen. Vuonna 2020 museo laati kaksi nettikyselyä, joiden avulla keräsimme leluja, leikkejä ja lapsuutta käsitteleviä muistoja.  Kyselyvastausten ja taustoittavan tutkimustyön pohjalta olemme nyt tiivistäneet muutamia tärkeitä lapsuuteen ja nuoruuteen liittyviä ilmiöitä ja avainkokemuksia, joita tuleva museomme tulee esittelemään erilaisten näyttelyyn rakennettavien miljöiden kautta.  Näitä miljöitä ovat esimerkiksi pihaleikkeihin ja välituntipuuhiin kutsuva koulun piha, satujen ja metsäleikkien pariin houkutteleva taikametsä, fanittamista ja idoleita manifestoiva varhaisteinin huone ja unelmien leluja notkuva vanhanajan lelukauppa.

Lupa leikkiä, lupa tuntea!

Miljöissä voi tutustua lelujen lisäksi aineettomaan leikkiperinteeseen ja osallistua erilaisiin toiminnallisiin kohteisin katsellen, tunnustellen, kuunnellen, leikkien ja pelaten. Uudistuksessa museomme muuttuukin perinteisestä lelujen vitriiniesittelijästä lapsuuden ja leikin puolustamisen näyttämöksi – museoksi, jossa jokaisella on lupa sekä leikkiä että kokea ripaus lapsuuteen ja nuoruuteen liittyvää nostalgiaa. Tulemme käyttämään kyselyjen avulla keräämiämme muistoja myös konkreettisina teksteinä näyttelyssämme. Niiden avulla haluamme antaa äänen lapsuuden parhaille asiantuntijoille eli lapsille itselleen. Yksi tulevan näyttelyn tavoitteista on tarjota kävijälle mahdollisuus kehittää empatiataitoja ja kykyä asettautua toisen asemaan. Tarinat ja muistot, joskus kipeätkin sellaiset, tarjoavat samaistumispintaa tuoden museokävijän myötäelämisen äärelle.

Osallistava näyttelysuunnittelu

Olemme koko hankkeen ajan halunneet rakentaa uutta museota yhdessä asiakkaittemme kanssa. Asiakkaita osallistavaa toimintaa varten perustimme kaksi erilaista asiakasraatia: Leikin laborantit ja Museovisionäärit. Leikin laborantit -asiakasraati koostuu mm. eri-ikäisistä lapsista vanhempineen, opiskelijoista, senioreista ja leluharrastajista. Raadin tehtävänä on nostaa esiin museokävijän näkemyksiä ja toiveita siitä, millaisia näyttelytoteutuksia ja museopalveluita uuteen museoon tuotetaan. Kasvattajista koostuva Museovisionäärit -asiantuntijatyöryhmä vuorostaan keskittyy siihen, millaisia pedagogisia toiveita uuden museon tulisi ottaa huomioon toimiessaan oppimisympäristönä ja tiedonvälittäjänä.

Nuoret mukana!

Yhtenä vaikeasti tavoitettavana asiakasryhmänä olemme kokeneet nuorison. Lelut ja leikkimielisyys edustavat aluetta, johon teinit haluavat usein tehdä pesäeroa. Haluamme kuitenkin, että tulevan museon sisällöissä on mukana myös varhaisteinejä kutkuttavia osioita. Siksi olemme ottaneet nuoret mukaan suunnitteluun muun muassa järjestämällä kaksi piknikmuotoista suunnittelutyöpajaa Suomen somalialaisten liiton Nuorten verkoston (NUVE) kanssa. Työpajoissa nuoret ovat kertoneet mm. pelaamisesta, välituntikulttuurista, idoleistaan ja siitä, mitä haluaisivat uudessa museossa kyseisten teemojen piirissä nähdä ja kokea.

Nuorten kanssa toimiessamme olemme huomanneet, että omien lapsuusmuistojen ja lelujen nostalgisointi on ikärajatonta – jo varhaisteini suhtautuu omaan lapsuuteensa nostalgisin ja hellivin sävyin. Toivommekin, että kaikilta asiakkailtamme kerätyn tiedon avulla voimme tulevassa museossamme tarjota nostalgisia ja leikillisiä kokemuksia ikään katsomatta. Toivotammekin kaikki tervetulleeksi uuteen leikin, lapsuuden ja nuoruuden ilosanomaa välittävään museoomme maaliskuussa 2022!

Anna Salonen
hanketuottaja, FT
Suomen Lelumuseo Hevosenkenkä

Lue aiheesta lisää Lelumuseo Hevosenkengän uudistushankkeen blogista.

 

 

 

Jaa artikkeli: