Mikä? – Mitä? – vai leikkivätkö ollenkaan?

Olen Isa, Perinneleikit ry:n leikki-innovaattori. Työssäni leikitän lapsia ja koulutan aikuisia käyttämään enemmän leikkiä omassa työssään.Perinneleikit ry:n leikki-innovaattorina minulta oletetaan usein löytyvän vastaukset seuraaviin kysymyksiin:  

1. Mikä on Suomen perinteisin leikki?
2. Mitä leikkejä lapset nykyään leikkivät, vai leikkivätkö enää ollenkaan? 

En valitettavasti vielä tähän päivään mennessä ole onnistunut löytämään kysymyksiin yksiselitteisiä vastauksia, mutta hyvään keskusteluune johtavat aina. Tässä blogikirjoituksessa jaan kysymyksiin liittyviä kokemuksiani ja ajatuksiani, mutta suorat vastaukset odotuttavat itseään edelleen.  

Mikä on Suomen perinteisin leikki?    

Perinteinen leikki on kaikessa yksinkertaisuudessaan sellainen, joka siirtyy sukupolvelta toiselle leikkimällä. Kansansadun tai perinneruuan tapaan myös perinneleikit elävät ajassa ja saavat alkuperäisen muotonsa seuraksi uusia variaatioita. Esimerkkinä ”Kuka pelkää”-leikit, joissa perinteinen (itse kuolemaan viittaavaa) ”musta mies” on usein korvattu esimerkiksi sanoilla mustekala tai jäämies. Samankaltaisesta hillopurkki-leikkistä on myös moderneja versioita kuten autokauppias tai jäätelömestari. Omaa lapsuuden suosikkihippaani eli Disneyhippaa leikitään usein myös nimellä Pokémonhippa. 

Saako perinteistä leikkiä muuttaa tilanteeseen sopivaksi ja voiko leikkiä enää kutsua samalla nimellä, mikäli sen sääntöjä muutetaan hiemanLeikki-innovaattorina kannustan aina muokkaamaan leikkejä aikaan ja paikkaan sopiviksi. Hidasta hetkeksi lukutahtiasi ja lue seuraava lause ajatuksella ja avoimin mielin. Mielestäni leikkiperinne on perinneleikkien säilymistä tärkeämpi asia. Pysähdy hetkeksi itse miettimään kumpi on mielestäsi arvokkaampaase mitä leikitään vai se että leikitään? Perinteisten leikkiemme säilyttäminen, muistaminen ja dokumentoiminen on tärkeää ja arvokasta, mutta oma fokukseni on itse leikkimisessä ja leikkimisen mielekkyyden säilyttämisessä.  

Kun pohtii Suomen perinteisintä leikkiä, täytyy myös muistaa, että rakkaalla leikillä on monta nimeä. Esimerkkinä purkkis niminen pihaleikki, jota itse leikin lapsena paljon. Sama leikki tunnetaan myös nimillä pallo purkissa, pallopurkki, pallokuoppa, kurppa, pöttis, purkki sekä purkka.  

Vuonna 2019 Perinneleikit ry tiedusteli kyselytutkimuksella, minkä leikin mieltäisimme maamme kansallisleikiksi, mikäli sellainen täytyisi valita. Suosikiksi nousi kirkonrotta ja vahvaksi kakkoseksi äänestettiin sekä kirkonrottaa että edellä mainitsemaani purkkista vahvasti muistuttava 10 tikkua laudalla.   

Mitä leikkejä lapset nykyään leikkivät, vai leikkivätkö enää ollenkaan? 

Leikki-innovaattorina tärkein työtehtäväni on innostaa lapsia ja aikuisia leikkimään. Yleisimmät toiveleikit ovat kirkonrotta, hippakuka pelkää mustekalaa sekä kaikki polttaa kaikki palaa eli KPKPUskoisin leikkien olevan suurimmalle osalle aikuisistakin vanhoja tuttuja. Kyseisiä leikkejä toivotaan eniten, koska ne ovat ennestään tuttuja yleensä päiväkodista, koulun liikuntatunnilta tai harrastuksista. On harvinaista, että lapsi kertoo oppineensa leikin kavereilta kotipihalla tai vanhemmiltaan.  

Pysähdy hetkeksi miettimään mitkä leikit miellät omiksi lapsuuden lempileikeiksesi ja minne leikkimuistot sijoittuvat. Oman lapsuuteni lempileikit ovat hailii-hailoo ja vinkki, joita muistan leikkineeni sukulaisteni kanssa. Muistan hyvin, kuinka leikeissä olivat mukana niin lapset kuin aikuisetkin. Myös leikkeihin poliisi ja rosvo sekä maa liittyy erittäin paljon kerrostalomme pihapiiriin sijoittuvia muistoja naapurilasten kanssa.  

Miellän leikin omaehtoiseksi mielihyvää tuottavaksi toiminnaksi. Työssäni saan seurata monen eri koulun oppilaan omaehtoista välituntitoimintaa, ja ilokseni voinkin nyt tässä ilmoittaa, että muun muassa kirkonrottaa, hippaleikkejä sekä peiliä leikitään usean alakoulun pihalla täysin lapsilähtöisesti. Juuri koulupäivän pidemmät välitunnit ovat monelle lapselle päivän ainut hetki, jolloin on aikaa, tilaa ja kavereita eli kaikki mitä leikkimiseen tarvitsee. 

Tähän loppuun vielä leikki-innovaattorin kannustus: Aikuinen, anna lapselle aikaasi ja leiki hänen kanssaanLeikistä innostunut lapsi suorastaan pursuaa intoa ja kannustaa toisia leikkiin päästäkseen uudestaan leikkimäänToisin sanoen, tarjoa lapsille mahdollisuus leikkiä ja jatkaa suomalaista leikkiperinnettä.    

Isa Pelto
Leikki-innovaattori 
Perinneleikit ry 

 

Jaa artikkeli: