Luonnon merkitys leikeissä korostuu poikkeusaikana

Olemme toisen vuoden sairaan- ja terveydenhoitajaopiskelijat Lapin ammattikorkeakoulusta Rovaniemeltä. Suoritamme tällä hetkellä harjoittelujaksoa kolmannen sektorin yksikössä Lapin ensi- ja turvakodilla vapaaehtoistoiminnassa. Ensi- ja turvakodin kautta on hyvät mahdollisuudet päästä osallistumaan monenlaiseen toimintaan, kuten huhtikuussa järjestettävään Leikkipäivään 

Tällä hetkellä olemme suunnittelemassa Leikkipäivään lapsiperheille suunnattua mukavaa koko perheen ulkoilupäivää leikkien parissa teemalla ‘’Leikkien lähelle luontoa”. Teeman mukaisesti tavoitteena on luonnon ja lähiympäristön merkityksen tuominen osaksi leikkiä lasten ja lapsiperheiden jokapäiväisessä elämässä. 

Poikkeusajan leikkimahdollisuudet

Poikkeusajan tuomien muutosten vaikutukset kohdistuvat hyvin laajasti lapsiin ja nuoriin. Perheet kaipaavat tukea korona-aikana. Koemme erityisen tärkeäksi suunnitella lapsiperheille innostavan ja yhdessäoloa tukevan ulkoilupäivän, koska vallitseva koronatilanne on tuonut mukanaan rajoituksia, jotka vaikuttavat muun muassa varhaiskasvatuksen aukioloihin sekä avoimien päiväkotien toimintaan.  

Näin esimerkiksi lapset, jotka eivät ole varhaiskasvatuksessa, saisivat myös kivaa aktiviteettia sekä yhteistä tekemistä toisten lasten ja perheenjäsenten kanssa. Uskomme Leikkipäivän tuovan piristystä ja uutta oppia luonnosta sekä innostavan kaiken ikäisiä lapsia, nuoria ja aikuisia luonnon ääreen. 

Leikkipäivän suunnittelua

Olemme miettineet, kuinka toteuttaisimme Leikkipäivän poikkeusoloaikoina. Ajattelimme hieman avata asiaa tänne blogin puolelle, jotta muutkin voisivat saada tästä vinkkejä poikkeusoloaikojen aktiviteetteihin 

 Leikeissä, jotka olemme Leikkipäivään valinneet, yhdistyvät luovuus, omatoimisuus, yhdessä tekeminen sekä tärkeimpänä leikin tuoman innostus. Lapsiperheet pääsevät yhdessä omatoimisesti touhuamaan, löytämään ja havainnoimaan uusia asioita luonnosta sekä vahvistamaan omaa suhdettaan luontoon. Poikkeusolot olemme huomioineet järjestämällä ulkona tapahtuvan rastityyppisen aktiviteetin, jonka jokainen lapsiperhe voi itsenäisesti omien aikataulujen puitteissa suorittaa.  

 Voi olla, että nykyhetki ja rajoitukset ovat tuoneet lapsiperheiden arkeen vaikeuksia, kun esimerkiksi naapuriin ei pääse leikkimään. Uusia leikin muotoja on jouduttu keksimään jokaisessa perheessä – leikkiä kun ei voi lapsilta kieltääkään. Luonto on ollut aina luonnollinen leikin ympäristö, jossa lapset ovat saaneet toteuttaa itseään, samalla he ovat tutustuneet sen eliöstöön sekä omaan itseensä osana luontoa. Luonto inspiroi meitä, rauhoittaa mieltä ja saa ideamme kumpuamaan. Ajattelemme, että poikkeusaikoina luonnon merkitys on positiivisessa mielessä noussut jälleen pintaan.  

Leikkipäivä ja mitä me teemme

Huhtikuussa koko Suomen kattavaa Leikkipäivää päästään viettämään luontoa tutkien ja siitä nauttien leikin merkeissä. Lapin ensi- ja turvakodille ulkoilupäivä leikkirasteineen sijoittuu Rovaniemelle kauniin kirkkolammen maisemiin. Rastileikit ovat aisteja herättäviä, seikkailuhenkisiä, ympäristöä lähemmäs tuovia sekä teeman mukaisesti luovuuteen inspiroivia.  

Kirkkolampea, jonne rastit sijoittuvat, kiertää taideteoksia. Ajattelimme, että näitäkin voisi hyödyntää siten, että lapset saavat keksiä taideteoksille omia nimiä eli nimetä ne uudelleen. Leikkipäivän nettisivuilta löysimme kattavan valikoiman erilaisia leikkejä sata leikkiä -leikkipankista ja näitä ajattelemme hyödyntää monipuolisesti Leikkipäivänä. Julkaisemme myös Lapin ensi- ja turvakodin Instagram ja Facebook-tileillä materiaalia liittyen huhtikuun Leikkipäivään. 

Leikin tärkeys lapselle

Leikki on lapselle hyvin tärkeää, sillä se edistää lapsen kehitystä, oppimista, sääntöjen noudattamista ja kuuntelua, hyvinvointia sekä vuorovaikutustaitoja toisten kanssa. Luonnon tutkiminen, uusien eläinten löytäminen sekä jännittävät värit ja muodot tuovat lapsen elämään paljon iloa.   

Erityisen tärkeää on myös aikuisen rooli lapsen kanssa leikkiessä, lapsi saa tukea ja turvaa aikuiselta sekä pyyteetöntä läsnäoloa ja lapsen huomioimista. On tärkeää, että aikuinen osaa mennä lapsen tasolle ja heittäytyä leikkiin mukaan. Leikkipäivän myötä toivomme lisäävämme yhdessä tekemisen riemua, kiinnostusta uusiin leikkeihin sekä innostusta luonnossa liikkumiseen! 

Lapin ammattikorkeakoulun sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijat 
Sini & Elina 

 

Jaa artikkeli: