Lekdagen den 23.4 för barn och vuxna samman med temat hållbar utveckling

Lekdagen firas lördagen den 23 april 2022 ”Leka för livet”. – I lek möts olika generationer och det är en viktig del av hållbar utveckling, säger lekexperten Katriina Heljakka på Mannerheims Barnskyddsförbund som koordinerar Lekdagens program och uppmuntrar alla att ordna egna lekjippon.

Lekdagen genomförs redan av över 50 mångsidiga aktörer inom småbarnspedagogik, undervisning, utbildning, hälsovård, socialsektorn och idrottsorganisationer. Vem som helst kan ordna ett eget roligt lekjippo till exempel med familj, vänner, grannar, studiekompisar eller på arbetsplatser. Lekjippot kan vara vad som helst – en liten lekstund eller ett evenemang som pågår hela dagen.

– Även när det händer allvarliga saker behöver vi kunna leka i lugn och ro och njuta av den känslan av befrielse och gemenskap som man får av att leka. Lek är socialt lim som får oss att hålla ihop och vara nära varandra. Ett hållbart liv är social hållbarhet, befrämjande av aktivitet mellan människor, säger Katriina Heljakka som skriver sin andra doktorsavhandling om lek.

Mannerheims Barnskyddsförbund har sammanställt principerna för hållbar lek utgående från expertartiklar i Lekdagens nätverk. Principerna för hållbar lek innebär att människor i alla åldrar har rätt att leka, att det är generationsövergripande, likvärdigt, kollektivt och miljövänligt att leka. Man kan leka för sig själv, men lek är framför allt interaktion med världen och andra människor.

– Man kan åstadkomma hållbar lek genom att låta människor i olika åldrar, och även människor som annars har svårt att delta, komma med och leka tillsammans. En boll får människor att samlas för att leka och vara glada. Då behövs egentligen inget gemensamt modersmål. Bollen kan vara en volleyboll, fotboll, pingisboll, superboll, badboll eller ballong. I vår lekbank finns nästan 70 bollekar, och tanken med alla dessa är att man leker tillsammans.

En lek kan handla om miljövärden. I Perinneleikit rf:s lek ”Sopsorterarna” har man ett kvadratiskt lekområde. I hörnen skriver man bioavfall, plast, metall och kartong. Sopsorterarna försöker få fast de andra. Hemma kan man leka ”duscha sparsamt eller slösaktigt”, ”energikonsumtionstafatt” eller leksaksloppis.

– De flesta leksaker håller bara i två eller tre år. Förhållanden till leksaker eller en leksaks historia kan vara längre – i framtiden blir det allt viktigare att ha ett hållbart förhållande till leksaker. Vid hållbar lek kan man tillsammans med barnen främja återvinning, återanvändning och fördelning av leksaker samt utveckla reparationssätt. Som lekredskap kan man ibland använda köksredskap eller käppar, och det kan vara roligt att använda en vanlig papplåda. Tips och material för att ordna Lekdagen hittar du på leikkipaiva.fi.

– En vuxen kan berika en lek med aktivitet och tankar om hållbar utveckling. I själva leken är den vuxna parallellt med barnet en deltagare som lär sig av barnet, och via barnet öppnar sig nya synvinklar. Jag är spänd på att få se vilka kreativa lösningar arrangörerna av lekjippona får till stånd, säger Katriina Heljakka.

Lekdagsveckan firas från den 18 till den 23 april. Veckan kulminerar i den riksomfattande Lekdagen, lördagen den 23 april 2022. #leikkipäivä2022

MLL:s ca 500 familjecaféer har igen öppnat dörrarna och bjuder på trygga, glada lekstunder för barn och vuxna. MLL utarbetar lekanvisningar på flera språk för caféerna och mötesplatserna.

Kontaktuppgifter

Katriina Heljakka
Lekexpert
Tel. 050 4731363
katriina.heljakka@mll.fi

Läs mera om Lekdagen på https://leikkipaiva.fi

 

Hållbar lek är

  • en rättighet för människor i alla åldrar– i lek beaktar man barn, unga och vuxna
  • generationsövergripande – lek innebär närvaro och interaktion mellan människor i olika åldrar
  • likvärdigt– lek är delaktighet, tillgänglighet och åtkomlighet
  • kollektivt– lek är att vara tillsammans, göra något tillsammans och bry sig om varandra
  • miljövänligt – etiskt, ekologiskt och ekonomiskt
  • långvarigt– man kan återgå till och återuppta en lek, alla kan leka i fred.

MLL, sammanställning av expertartiklar i Lekdagens nätverk.

 

 

Jaa artikkeli: