Lek, vårt gemensamma språk – Lekdagen firas lördag 22.4

Den nationella Lekdagen äger i år rum lördagen den 22 april. Temat för dagen är lek – vårt gemensamma språk, som påminner om att det inte alltid behövs ord för delad glädje. Alla, oberoende av ålder, språk och behov av särskilt stöd, bjuds in till att låta sig uppslukas av den gemensamma leken på Lekdagen och under temaveckan för lek som föregår dagen.Den nationella Lekdagen ordnas lördagen den 22 april. Hela den veckan (17−22.4.2023) ägnas åt lek. Idén är att synliggöra lek och den delade, gemensamma glädje och det välmående som leken skapar. Enligt konventionen om barnets rättigheter har barnet rätt till lek.

−Vuxna har ibland svårt att hänge sig åt leken och att leka. Lekveckan är ett bra tillfälle att pröva på olika lekstunder mellan barn och vuxna, säger Karolina Lamroth, koordinator för Lekdagens program vid Mannerheims Barnskyddsförbund.

I år har lekveckan temat lek – vårt gemensamma språk. Genom leken kan vi få kontakt med andra även om vi inte har ett gemensamt språk. Leken som gemensamt språk välkomnar till lekstunder oavsett vilket språk man talar eller oavsett om man har särskilda behov. Många barn med särskilda behov använder sig av symbolstöd som hjälp i vardagen. Också de här barnen kan delta i aktiva lekar där de talade orden inte står i centrum.

−Med hjälp av lek kan vi alla ta avstånd till oss själva för en stund. I leken kan man tryggt pröva på spännande saker och känslor, lära sig ta kontakt med kompisar eller till exempel leka sig igenom en ny skrämmande situation, som kanske inte är så skrämmande när allt kommer omkring, berättar Anna-Mari Laitila, verksamhetsledare för föreningen Mahdollisuus lapselle ry.

Lekdagsnätverket, som koordineras av Mannerheims Barnskyddsförbund och som består av fler än 50 olika aktörer, vill påminna om vikten av lek och om att vi mår bra av att leka, oavsett ålder och nationalitet. Därför publiceras pressmeddelandet om lekveckan och Lekdagen i år på finska, svenska, engelska och ukrainska. Utöver meddelandet ges som stöd för lekstunderna 14 lektips på olika språk.

Lekdagen-evenemang ordnas runtom i Finland. Vem som helst kan ordna ett lekevenemang, förutsatt att evenemanget är avgiftsfritt och öppet för alla. Det finns många olika organisatörer, till exempel Mannerheims Barnskyddsförbunds lokalföreningar, bibliotek, museer och församlingar. Alla Lekdagen-evenemang hittar du på adressen: https://leikkipaiva.fi/leikkipaiva-2023/leikkipaiva-tapahtumat-2023/

Lek är barnets rättighet, men gör också vuxna gott. Gemensamma lekstunder för barn och vuxna skapar välbehövliga lugna stunder i den hektiska och prestationsfokuserade vardagen. Lekdagsnätverket hoppas att människor i olika åldrar under temaveckan för lek stannar upp och låter sig uppslukas av den gemensamma leken!

Mer information:
Karolina Lamroth
Koordinator för Lekdagens program
Mannerheims Barnskyddsförbund
E-post: karolina.lamroth(at)mll.fi
Tfn 050 4635 615

Lekdagen vill att vuxna och barn genom lekar tillbringar avkopplande tid tillsammans varje dag om året. Lekdagen-programmet främjar lek på många olika sätt och uppmuntrar människor att vara lekfulla. Mer information och inspiration för lek: leikkipäivä.fi, leikkipankki.fi och på svenska https://lekar.folkhalsan.fi/

 

Jaa artikkeli: