Lek gör gott – för alla

Erfarenhet och fantasi är grunden för lek och kreativitet. När vi leker utvecklas hjärnan. Paradoxalt nog så visar forskningen inom psykiatrin att ju mer vi använder vår fantasi och ju mera vi leker desto mer verklighetsförankrade är vi. Leken är ett komplext fenomen där det handlar om att kunna låtsas och samtidigt förstå att det inte är på riktigt. Ändå finns det en uppfattning bland oss vuxna att leken inte har ett egenvärde. Har ni bara lekt idag, är en fråga som vi ofta ställer våra barn.

Den nationella lekdagen som firades den 12.5 har fått mig att fundera på mina egna ”lekminnen” från barndomen.

De flesta minnen som jag har från min barndom handlar just om lek. Mängder av timmar, dagar, veckor gick åt till lek. Lekarna under sommarlovet kunde fortsätta flera dagar i streck och till sist hade vi invaderat halva huset för våra lekar som egentligen inte hade något slut. De tog slut först när en vuxen avbröt leken för det var dags att sova, äta eller att åka hem. I leken fanns inga gränser där var allting möjligt.

Nästan alla vet eller har erfarenhet av vad lek innebär, ändå konstaterar Professor Ingrid Pramling Samuelsson att leken är svår att definiera, var går gränsen mellan lärandet och lek, var går gränsen mellan lek och arbete? Gränserna är suddiga och barn skiljer sällan på lek och lärande. När och varför tar leken slut? Tar leken slut då vi börjar göra skillnad på lek och lärande? I en studie från sju länder visade det sig faktiskt att barnen i Finland slutar leka tidigast av alla. Varför är det så?

Leken skapar också starka relationer, för lek uppstår alltid i ett samspel och kräver starkt tilltro till de personer man leker med. Även om leken kommer för många barn naturligt så kräver leken ändå en förmåga till samspelsfärdigheter. De barn som har brister i sina samspelsfärdigheter blir ofta också utanför leken. Här blir den vuxnas roll avgörande för att stöda barnen i att knyta och upprätthålla vänskapsrelationer i leken.

Barn som leker väcker glädje och fascination. Leken sägs ha hälsofrämjande och terapeutiska effekter. Vi behöver leka mer i alla åldrar!

Ett ordspråk säger:
Man slutar inte leka för att man blir vuxen utan man blir vuxen för att man slutar leka.

Hur tänker du?

Jennie Stolzmann-Frankenhaeuser
Sakkunnig i mobbningsförebyggande arbete på Folkhälsan

Jaa artikkeli: