Leikkiä kuvien tukemana

Leikki on lapselle luontainen tapa olla maailmassa: tehdä, kokea, tuntea ja oppia. Leikissä lapsi oppii muun muassa sosiaalisia ja fyysisisiä taitoja, empatiaa, kärsivällisyyttä ja ongelmanratkaisua. Leikissä voi epäonnistua, harjoitella ja onnistua. Kokemukset voivat vahvistaa lapsen itsetuntoa ja tunnetta siitä, että lapsi voi itse vaikuttaa ja olla osallinen.

Moni leikki ja peli vaatii kieltä, jolloin puhumaton lapsi ei välttämättä pääse mukaan puuhiin. Kuvia ja viittomia voi käyttää puheen kanssa osana leikkiä. Kuvitetussa leikissä leikkijöiden apuvälineenä on vaikkapa kuvakortteja, joiden avulla lapsi voi valita, ohjata, määrätä tai kysyä.

Leikki avain vuorovaikutukseen

Kuvitetut pelit tarjoavat lapsille hienoja mahdollisuuksia olla vuorovaikutuksessa. Arvaa kuka -peli, avaimen piilotus, väri ja monet muut pelit toimivat kuvien kanssa. Aikuisten, sisarusten tai kavereiden lapsuuden klassikoita ja suosikkipelejä voi soveltaa ja kuvittaa, jolloin tukea tarvitseva lapsi pääsee yhtä lailla osaksi muiden tärkeitä lapsuuden puuhia. Pelikuvituksia voi piirrellä itse tai käyttää Papunetin kuvatyökalua, jonka lisäksi tarvitaan usein hieman kekseliäisyyttä ja vaivannäköä.

Tukea tarvitseva lapsi voi tarvita myös aikuisen sinnikästä ohjausta ja johdatusta leikin maailmaan. Uudenlaiset leikit voivat sujua aluksi tuettuina, myöhemmin itsenäisestikin. Kuvitettu tai viitottu leikki on mainio tapa harjoitella käyttämään puhetta korvaavia kommunikaatiomenetelmiä. Leikki voi olla motivoiva tilanne ottaa kuvien käyttöä haltuun. Leikissä lapsi voi huomata, että osaa toimia kuvilla saatujen ohjeiden mukaan ja mikä parasta, hän voi itse vaikuttaa ja ohjata leikkiä kuvien avulla.

Leikkiä lapsen ehdoilla

Kuvitetussa leikissä ei tarvitse kuvittaa jokaista yksityiskohtaa. Kuvalla voi tarpeen mukaan esimerkiksi näyttää tiettyjä osia tai ohjeita (esimerkiksi avaimenpiilotuksen lämpenee, kylmenee, polttaa!). Kuvat voivat myös auttaa jäsentämään peliä tai leikkiä selkeämmäksi. Monimutkaisempaan leikkiin tai peliin voi laatia toimintataulun, jossa vaiheet on kirjattu kuvina. Tällöin lapsi voi itse muistella säännöt kuvan avulla, eikä ole vain aikuisen ohjauksen varassa.

Tuetussa leikissä, kuten monessa muussakin toiminnassa, voi kestää aikansa, että lapsi hoksaa mistä on kyse, ja leikki alkaa sujumaan ja tuottamaan iloa. Samoin voi käydä niin, että kuvitettu leikki on yrityksistä huolimatta lapsen mielestä kerta kaikkiaan tylsä. Silloin voi vaihtaa toiseen tai yrittää myöhemmin uudestaan.

Sonja Karppinen
Vastaava ohjaaja
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Jaa artikkeli: