Leikki yhdistää

Leikkipäiväverkoston jäsen, Parasta lapselle ry, kertoo blogitekstissään, miten leikki näkyy heidän toiminnassaan.

Parasta Lapsille ry:n leireillä tarjoamme leikille monenlaisia mahdollisuuksia ja ennen kaikkea tilaa sekä aikaa. Lapsen oikeuksien sopimuksen artikla 31 mukaan lapsella on oikeus leikkiin. Meille leikki ei ole kuitenkaan vain lasten juttu, vaan leireillä leikkiin osallistuu ihan jokainen.Leikki yhdistää. Leikin avulla leiriläiset tutustuvat, oppivat luottamaan toisiinsa ja viihtymään yhdessä koko leirin ajan. Toisin sanoen leikki vahvistaa ryhmäytymistä ja sosiaalisia taitoja. Myös aikuisten ja lasten välinen yhteys syntyy leikistä – mitä silloin leikittiin, kun sinä olit lapsi?

Nauru, ilo ja läsnäolo ovat leikin tarjoamia hyötyjä, joita pääsee kokemaan, kun vain antaa leikille mahdollisuuden. Erilaisten leikkien avulla tarjoutuu mahdollisuus irrottautua arjesta sekä päästä käyttämään mielikuvitusta.

Haluamme vahvistaa leikin merkitystä ja tarjota lukuisia leikkihetkiä leiripäiviin. Leikki antaa mahdollisuuden kokeilla sekä harjoitella, onnistua ja oppia toisilta. Leikki on tärkeä osa lapsen kasvua ja kehitystä, se lisää myös ymmärrystä ja vahvistaa itsetuntemusta.

Leikkipäivän verkostossa olemme olleet mukana jo useamman vuoden ajan. Onhan leikki iso osa järjestömme toimintaa. Verkostossa meitä on jo hyvin laaja-alainen joukko ja on hienoa, miten monipuolisesti verkosto tuo leikkiä näkyväksi. Parasta on ollut yhteiset keskustelut ja ideat leikin ympärillä. Leikkipäivänverkosto on vahvistanut leikin merkitystä ja tärkeyttä sekä tuonut näkyväksi sen monipuolisuutta.

On mahtavaa, kuinka sitoutunut ja innostunut verkosto on tämän yhteisen ja tärkeän asian äärellä. Verkosto välittää iloa ja leikkisyyttä niin, että ihan jokainen pääsee siitä nauttimaan vuosittaisen Leikkipäivän merkeissä. Leikki tekee hyvää.

Milla Kouri
Parasta lapselle ry
lasten, nuorten ja perheiden
toiminnan koordinaattori

Jaa artikkeli: