Leikki on asenne

Pysähdyin hetkeksi katsomaan lapsenlapseni leikkiä. Pieni poika touhusi pehmolelunsa kanssa ja suu kävi koko ajan. Jäin kuuntelemaan ja ihmettelemään, mitä nyt on meneillään. Kunnes oivalsin, mistä on kyse. Pikkumies kävi pehmohiirensä kanssa leikkiessään läpi moneen kertaan kaikki ne jännittävät kokemukset, joita hän oli äskettäisellä perheen vierailulla toisella paikkakunnalla asuvien ystävien luona kokenut. Syntymäpäiväjuhlat, paljon vieraita, viralliset valokuvaussessiot ja paljon muuta jännittävää. Kaikki tapahtumat olivat niin uutta ja erilaista, että niiden sulattelu ja läpikäynti vaati monta leikkikertaa. Tunsin itseni etuoikeutetuksi saadessani katsella ja ihastella lapsen luovuutta, luopua omasta tarpeestani ohjata ja puuttua lapsen leikkiin – olla sivustakatsoja ja kuitenkin läsnä. Pääsin mukaan matkalle ja syntymäpäiväjuhlille. Joskus leikki on tätä, joskus se on aktiivista osallistumista. Lapsi määrittelee roolit ja sisällön, siinä leikissä saatan joutua vaikka koiraksi tai traktoriksi.

Leikki on mielenkiintoinen juttu. Mitä lapselle leikissä tapahtuu? Varmasti jotain hyvin tärkeää. Leikin avulla lapsi jäsentää mielessään arjen kokemukset uudelleen, saa otteen niihin ja omiin tunteisiinsa.  Tärkeät, jännittävät ja joskus pelottavatkin kokemukset muuttuvat leikin avulla tutuiksi, pelon tunne lieventyy ja kokemuksesta voi päästää irti. Leikin avulla lapsi oppii runsaasti uusia taitoja.  Isompien lasten leikeissä korostuu toisten kanssa leikkiminen, yhteinen kokemus, jaettu leikin juoni. Yhteisen leikin kautta opitaan sosiaalisuutta ja vuorovaikutuksen arvokkaita taitoja.

Mitä leikki antaa aikuiselle? Oman mielen ja jatkuvan ajatusten virran pysäyttämistä, tietoista läsnäoloa tässä ja nyt. Ihmettelyä ja ihastelua lapsen spontaaniuden ja luovuuden äärellä. Leikkiin mukaan heittäytymistä, oman luovuuden valloilleen päästämistä. Yhteistä jaettua iloa. Luovaa asennetta, jossa ei ole tilaa kireydelle eikä turhalle tärkeilylle.

Leikki tekee hyvää kaikenikäisille. Suomen Kulttuurirahaston tukemana Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Suomen Punainen Risti ovat yhteistyössä käynnistäneet Koko Suomi leikkii -hankkeen. Sen myötä monessa kunnassa on jo Terhokerho, paikka, jossa sukupolvet kohtaavat toisensa leikin merkeissä. MLL:lla on hyvät kanavat lapsiperheiden kohtaamiseen ja SPR:llä puolestaan runsaasti kohtaamispintoja  seniorisukupolveen. Varttuneemman väen muistissa on hyvin omat lapsuuden leikit, eri vuodenaikoihin ja juhlapyhiin liittyvät perinneleikit ja -tavat, joiden kautta vuoden kierto saa tavallisesta arjesta poikkeavaa sisällöllistä rikkautta. Tätä kulttuuriperintöä voidaan siirtää myös lapsille elämänrikkaudeksi leikin ja yhdessä puuhaamisen avulla. Lapsilla puolestaan on tuomisenaan uudet leikit, laulut ja lorut, mahdollisesti myös eri kulttuureista tulevine sävyineen.

Terhokerhot ovat päässeet hyvin käyntiin ja uusia kerhoja syntyy koko ajan. Samanaikaisesti on myös varmistettava, että kerhot pysyvät elinvoimaisina ja hyvä toimintamalli vakiintuu. Järjestöjen työntekijöiden ja vapaaehtoisten sitoutumista tarvitaan. Lapsille ajan antaminen on tulevaisuuden rakentamista, lasten hyvä on yhteinen hyvä, näihin arvoihin kannattaa ehdottomasti sitoutua ja niiden eteen työskennellä.

Anita Hartikka, asiantuntija, sosiaalinen hyvinvointi ja seniorityö, Suomen Punainen Risti

Julkaistu: 10.4.2015

Jaa artikkeli: