Kristiina Kumpula: Leikki luo yhteisön

Tänä kesänä koko perheemme pysähtyi, kun alakerran ilmoitustaululle ilmestyi lappu, jossa lapsia kiellettiin leikkimästä pihalla. Viesti herättää paljon harmistusta mutta myös ajatuksia siitä, mistä kaikesta jäisimme paitsi, jos emme saisi leikkiä. Leikki antaa taitoja elää ja toimia yhdessä. Ilman leikkiä yhteisömme olisivat kovin paljon huterampia. Leikki on kautta aikojen tuonut ihmisiä yhteen.

Yhteisöllisyyden taitoja tarvitaan juuri nyt. Uskallusta mennä mukaan tekemään asioita, jotka antavat itselle voimia ja luovat yhteistä hyvää. Oma kokemuksemme kertoo, että kaipuu yhteisölliseen toimintaan kasvaa. Punaisen Ristin laaja kansalaiskysely (2010) ja järjestökysely (2012) sekä kokemukset vapaaehtoistoiminnassa kertovat tarpeesta yhteisille olohuoneille ja yhteisöllisyydelle lähiympäristössä.

Paikat luonnollisille kohtaamisille lähiyhteisössä ovat vähentyneet. Ihmisten liikkuminen ja työpaikkojen, palveluiden ja asumisen kasvaneet etäisyydet vaikuttavat yhteisöjen tiiviyteen, pysyvyyteen ja jatkuvuuteen. Suvun tai naapuruston sijaan tämän päivän yhteisöt rakentuvat yhä useammin harrastusten ja kiinnostusten ympärille. Netti mahdollistaa tiiviin yhteisöllisyyden irrallaan maantieteestä. Toki myös verkossa leikitään. Uudet yhteisöt tarjoavat perinteiselle toiminnalle uusia toimintamalleja.

Lähiyhteisöllisyyden ja kohtaamisten puuttuminen näkyy yksinäisyytenä ja tuntuu turvattomuutena. Lähiyhteisön turva mitataan erityisesti yllättävissä tilanteissa ja avuntarpeissa. Yksinäisyys koskettaa paitsi ikäihmisiä, myös suurta joukkoa nuoria. Vuoden 2013 kouluterveyskyselyssä 11 prosenttia 8. ja 9. -luokkalaisista pojista ja 6 prosenttia tytöistä vastasi, ettei heillä ole yhtään läheistä ystävää, jonka kanssa he voisivat jutella luottamuksellisesti omista asioistaan.

Siellä, missä ennen oli väistämätöntä tai luonnollista toimia lähiyhteisössä suoraan ihmisten kesken, kaivataan nyt välittäjiä luomaan paikkoja kohtaamiselle. Parhaimmillaan vapaaehtoiset voivat olla madaltamassa kynnystä kohtaamisille. Kiinnostus vapaaehtoistoimintaan kertoo suomalaisten vahvasta halusta auttaa ja toimia yhdessä. Toimintaan ryhtymiseen tarvitaan vain entistä enemmän rohkaisua ja henkilökohtaista kutsua. Vapaaehtoistoiminta voi tarjota uuden sisällön muuttuneessa elämäntilanteessa tai toisenlaisen roolin vastapainona työlle tai perheen arjelle.

Leikki on matalan kynnyksen toimintaa tuoda ihmisiä yhteen. Leikin keinoja voisi toki käyttää myös yhteisöllisyyden työvälineenä. Kynnys soittaa naapurin ovikelloa ja kysyä mukaan leikkimään voisi toimia yhtenä lähiyhteisöllisyyden mittarina. Leikki on mahdollisuus tuoda yhteen lasten ohella kaikenikäiset ihmiset. Leikissä jokainen voi tuoda omat taitonsa ja kykynsä esille uudella tavalla. Leikki voi ylittää yhteisen kielen puuttumisen tai rakentaa sillan yli sukupolvien. Leikki tuo iloa. Leikki ammentaa myönteisestä yhdessä tekemisestä.

Leikki itsessään tekee hyvää kaikenikäisille. Kohtaamiset leikin ympärillä voivat vahvistaa yhteenkuuluvuutta ja luoda hyvää ihmisten hyvinvointiin

Kristiina Kumpula
pääsihteeri
Suomen Punainen Risti

Julkaistu: 4.9.2014

Jaa artikkeli: