Leikki luo syvää yhteyttä

Joensuulaisessa päiväkoti Pääskyssä lapset harjoittelevat toimintaan liittymisen taitoa kiviä asettelemalla. Leikki kokoaa voimavarat, vahvistaa osallisuutta ja edistää demokratiataitoja. Kivien asettelu torniksi, rock balancing, muodostaa yhteisen jaetun kokemuksen ja kehittää jokaisen kanssaleikkijän merkityksellistä olemassaoloa. Yhteinen leikki on kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävää ja elinvoimaa vahvistavaa, se tarjoaa lapselle kasvurauhan ja vertaisryhmän. Leikissä tarvitaan sanoja, katseita, kiviäkin, jotta voisimme kasvaa täyteen mittaan, omaksi ainutlaatuiseksi itseksi.

Täällä asuu riivaajia,

toteaa kuusivuotias poika talvi- ja jatkosodassa kaatuneiden hautausmaalla. Uusi oppimisympäristö kirvoittaa tuntemuksia, jotka ovat olleet itselle vieraita tai salassa olleita. Luottamuksellinen vuorovaikutustilanne mahdollistaa tunteiden esiin tulemisen ja kasvamisen, toiseuden äärellä olemisen. Jotta näin tapahtuisi, tarvitaan leikkitilanteissa aikuisen sensitiivistä ja monipuolista osallisuutta. Kanssaleikkijänä aikuinen havainnoi, johdattaa ja avaa leikin ulottuvuuksia suuntaan, jossa pelon ilmapiiri on hälvennyt ja kukin leikkijä kokee tilanteessa tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Elämään kuuluu mielentilojen kirjo, myös tuntemukset epävarmuudesta ja epätietoisuudesta. Lapsi tarvitsee hyväksyvän katseen, jonka alla pelkojen kohtaaminen on turvallista. Kun pelkojen kohtaamisen taito kehittyy, lapsen ja koko ryhmän luottamus ja optimismi vahvistuvat. Käy niin, että lapset voimaantuvat ja inspiroituvat mahdollisuuksista, joita ympäristö tarjoaa.

HER – MAN. MIK – KO. AA – PE -LI. Lapset lukevat ja bongaavat risteistä tuttuja miesten nimiä. Leikillinen elämänasenne kantavana voimana läpi elämänkaaren vähentää ”uhkaavien” tilanteiden synnyttämää panikoitumisen tunnetta.

Soitetaan laivantööttiääntä

Leikkijät etsivät ja sovittavat moninaisia näkökulmia yhteiseksi leikkimaisemaksi. Yhteinen ja merkityksellinen leikki edistää katsomuksellisen ja kulttuurisen identiteetin kehittymistä sekä sisäistä tutkijuutta, lisäksi se tarjoaa osallistujilleen vahvaa olemassaolon syvyyttä. Toisinaan katsomuksista ja uskonnoista kumpuavat ajatukset nousevat pintaan, jaettaviksi.

Toukokuun toisella viikolla vietettiin Mannerheimin Lastensuojeluliiton koordinoimaa Leikkipäivä-tapahtumaa. Leikilliset tapahtuvat kokosivat monen ikäisiä ja eri taustoista tulevia asukkaita ja toimijoita yhteen. Yli kahdessakymmenessä seurakunnassa leikille avautui kirkon ovet ja puutarhaportit. Kuopion tuomiokirkon keskikäytävää pitkin ratsastettiin keppihevosin. Kontiolahden kirkossa vapauduttiin päätöksenteon ja yksimielisyyden pannasta: Laivantööttiääni saattoi olla myös prinsessaruususmainen.

Ilkka Tahvanainen
varhaiskasvatuksen asiantuntija
Kirkkohallitus

 

Jaa artikkeli: