Leikki ei lopu, vaikka esiopetus alkaa

Opetussuunnitelman mukaan esiopetuksen yhtenä tehtävänä on vahvistaa lasten sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla. Leikki eri muodoissaan on vahvasti läsnä esiopetuksen päivittäisessä pedagogisessa toiminnassa. Leikkien opitaan säätelemään tunteita sekä yhteiselämän pelisääntöjä ottamalla erilaisia rooleja ja rakentamalla mielikuvitusmaailmoja. 

Kun eskarilaisilta kysytään mielipiteitä ja ajatuksia esiopetuksesta, he kertovat, että tärkeintä on kaverit ja leikkiminen. Ja hyvä ruoka. Uusien juttujen oppiminenkin on kivaa. Leikkiminen ja kaverit kuuluvat yhteen. Leikki yhdistää. Leikki lisää läheisyyttä ja lasten osallisuuden tunnetta: ”Minä olen tärkeä, minun paikkani on tässä ja me leikitään yhdessä.” Kun leikki sujuu, kaikki sujuu. 

Leikki osana esiopetusta

Leikin avulla lapsi pystyy tuntemaan itsensä osaavaksi ja pystyväksi. Leikkiessään lapsi harjoittelee omaa tahtoaan ja omista asioistaan päättämistä. Samaan aikaan hänellä on tarve olla muiden kanssa, kokea yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Leikki on antamista ja saamista. Se on vuorovaikutusta. 

Leikki perustuu lasten kokemuksiin, kiinnostuksen kohteisiin, heidän arjessaan oleviin ajankohtaisiin asioihin sekä ympäristön havainnointiin. Lapset ihmettelevät ja pohtivat, kokeilevat ja heittäytyvät luonnostaan, leikissä kaikki on mahdollista. Varhaiskasvatuksen opettaja vahvistaa lasten aloitteita sekä suuntaa lasten havainnointia myös uusiin asioihin, sillä lapset harvoin pyytävät sellaista, josta heillä ei ole aikaisempaa kokemusta. Parhaimmillaan leikki tuottaa iloa, onnistumisen kokemuksia ja yhteistä osaamista. 

Esiopetuksessa leikkiin yhdistyy mielikuvitus, luovuus ja oppiminen. Metsäretkellä eläinten talvehtimisesta kertoo käsinukke nimeltään Huru-Harakka. Kaveritaitoja opettavat pehmoeläimet, jotka esittävät pieniä näytelmiä lasten arjesta. Leikillisyys ohjaa esiopetuksen pedagogisen toiminnan suunnittelua, toteutusta ja arviointia.   

Leikki jatkuu myös uudessa esiopetuskokeilussa 

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu alkaa elokuussa 2021. Siihen osallistuu osa Suomessa asuvista vuosina 2016 ja 2017 syntyneistä lapsista, yhteensä noin 10 000 viisivuotiasta.  

Kaksivuotisessa esiopetuksessa noudatetaan uutta kokeiluopetussuunnitelmaa. Siinä korostetaan varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa, suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa lasten oppimisen ja hyvinvoinnin toteutumiseksiKaksi vuotta antaa lapsille ja varhaiskasvatuksen opettajilla ja muulle esiopetuksen henkilöstölle aikaa tutustua toisiinsa ja toimia yhdessä. Kahden vuoden aikana on mahdollisuus syventyä lapsia kiinnostaviin aiheisiin. Jokaisen lapsen päivään kuuluu oppimista leikkien, liikkuen, tutkien ja itse luoden. Jokainen lapsi saa edetä oppimisessaan omaan tahtiinsa. 

Tietenkin kaksivuotiseen esiopetukseen kuuluu leikki ja kaverit. Ja hyvä ruoka ja oppimisen ilo. Leikki ja oppiminen täydentävät toisiaan. 

Vaikka viisivuotiaat siirtyvät esiopetukseen, ei huolta, leikki jatkuu. 

Tarja Mankinen
varhaiskasvatuksen opettaja
esiopetuksen kehittäjäopettaja
Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton valtuuston edustaja 

 

Jaa artikkeli: