Leikki edistää vammaisen lapsen osallisuutta

Leikki on aina ollut tärkeä työväline lasten sairaanhoidossa ja erityisesti lastenneurologian hoitotyössä. Sen avulla lasta on valmisteltu, arvioitu, kuntoutettu, rauhoitettu ja viihdytetty, ja se onkin mainio väline kaikkeen tähän. Mutta Leikkipäivä-verkostoon me Lastenneurologian hoitajat ry:ssä eli Lanessa liityimme erään leikin ehkä vielä tärkeämmän merkityksen takia: leikki edistää sairaan ja vammaisen lapsen osallisuutta.

Osallisuuteen liittyvät kuulluksi tuleminen ja joukkoon kuuluminen. Aikuisilla on vastuu siitä, että lapset tulevat kuulluksi, ja erityisen suuri vastuu on niiden lasten kohdalla, jotka eivät käytä kommunikointiin puhetta. Lapsen näkökulmaan voi silloinkin tutustua hänen toimintansa kautta, ja leikki on mitä mainioin kohtaamisen paikka. Leikissä aikuinen voi liittyä lapsen toimintaan ja kommunikoida lapselle ominaisen toiminnan avulla.

Leikki on mitä mainioin paikka lapselle myös toimia yhdessä toisten lasten kanssa ja kokea joukkoon kuulumista. Sairaat ja vammaiset lapset saattavat silti tarvita tähänkin aikuisen apua, mikä joskus häiritsee lasten yhteisleikkiä. Vähiten häiriötä aikuisesta on luultavasti silloin, jos hän liittyy mukaan yhtenä leikkijänä ja toteuttaa lapsen avustamisenkin leikkiroolista käsin leikkiin kuuluvana toimintana.

Aikuisten pitäisi huolehtia myös leikkiympäristöjen ja leikkitapahtumien esteettömyydestä. Se ei tarkoita vain sitä, että leikkipaikkaan pitäisi päästä helposti pyörätuolilla tai rollaattorilla, vaan myös sitä, että eri tavoin ymmärtävät, kommunikoivat ja aistivat lapset huomioidaan leikin ympäristöjen ja toimintatapojen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Näistä aiheista meillä lastenneurologian hoitotyön asiantuntijoilla on tietoa ja osaamista, jota mielellämme jaamme Leikkipäivä-tapahtumia järjestäville ja muille osallisuutta lisäävästä leikistä kiinnostuneille. Kotisivuiltamme ja Lasten tähden –blogista löytyy myös aihepiiriin liittyvää tietoa.

Leikki voi edistää sekä kuulluksi tulemista että joukkoon kuulumista parhaalla mahdollisella tavalla: niin, että kaikilla on hauskaa, sekä lapsilla että aikuisilla!

Johanna Olli
Kehittämispäällikkö
Lastenneurologian hoitajat (Lane) ry
Lane Facebookissa
Lane Twitterissä

Jaa artikkeli: