Leikki auttaa käymään läpi vaikeita kokemuksia

Muutama vuosi sitten perheeseemme saapui suru läheisen kuoleman myötä. Lapsemme joutui liian varhain raskaan ja vaikean asian äärelle. Keskustelimme parhaamme mukaan lapsen kanssa kuolemasta ja surimme yhdessä. Aina sanoja ei ollut.

Hautajaisten jälkeen lapsemme meni huoneeseensa. Hän otti lierillisen hatun, jonka käänsi ylössuin lattialle ja ympärille hän keräsi ukkeleita, joista yksi laskettiin hatun uumeniin ikään kuin hautaan. Lapsemme leikki papin roolin saarnaten, osa ukkeleista itki.

Päiväkodin tädeiltä kuulimme, että kuolema oli tullut myös lapsen leikkeihin siellä. Onneksi he sallivat nämä leikit vaikka osalle lapsista se saattoi olla hämmentävää.

Leikki on lapsen maailma

Leikki on lapselle kaikkea. Se on mahdollisuus liittyä muihin, yhdessäoloa ja kivaa tekemistä. Leikki on lapsen maailma, jossa hän opettelee sääntöjä, vahvistaa mielikuvitustaan ja saa harjoitella vuorovaikutusta. Leikki on lapselle myös mahdollisuus käydä läpi vaikeita asioita, jotka kuormittavat mieltä. Asioita, joita ei täysin ymmärrä ja sen vuoksi niistä voi olla vaikea puhua.

Itse toimin työnohjaajana ja kouluttajana lastensuojelussa ja sijaishuollossa. Olen ottanut tavoitteekseni mainostaa sijaishuollon väelle Leikkipäivää. Mielestäni jokaisessa sijaishuollon yksikössä pitäisi olla hauska, yhteisöllinen Leikkipäivä, jossa lapsille ja nuorille olisi ikätason mukaista kivaa yhdessäoloa, leikkiä ja herkuttelua. Sijaishuollossa leikin tulisi kuitenkin Leikkipäivän lisäksi olla myös arkeen kuuluva arvokas asia, jota tulisi suojella ja mahdollistaa se jokaiselle lapselle.

Monille sijaishuollossa työskenteleville on tuttua lapsen kyvyttömyys leikkiin. Lapsuus ja leikki ovat loppuneet kesken. Vastuu itsestä, huoli ja turvattomuus ovat saattaneet tulla tilalle. Sijoitetulla lapsella voi olla takanaan paljon haavoittavia kokemuksia ja turvattomia hetkiä, joista ei ole kenellekään voinut kertoa. Sijaishuollossa lapsen omahoitajalla on tärkeä tehtävä rakentaa luottamuksellista ja turvallista suhdetta lapseen. Tätä suhdetta rakennetaan yhdessäolon kautta. Omahoitaja voi olla se turvallinen aikuinen, joka auttaa lapsen uudelleen leikin pariin. Leikki voi olla lapsen ja omahoitajan yhteinen maailma, jossa tutustutaan, höpsötellään yhdessä ja tutkitaan elämää. Leikki voi olla sijoitetulle lapselle myös keino kertoa omasta lapsuuden perheestään ja kokemuksistaan vaikkei sanoja kaikelle olisikaan.

Kaikille lapsille oikeus leikkiin

Sijaishuollossa tulisi turvata lapsen oikeus leikkiin. Jokaisella lapsella tulisi olla turvallinen oma huone, jossa saa rauhassa rakentaa omat leikit, mielikuvitusmaailman tai leikkiä raskaita kokemuksia pois mieltä kuormittamasta. Tähän lapsi tarvitsee aikuisen tukea.

Toivon, että autat minua tavoitteessani. Viedään yhdessä viestiä leikin merkityksellisyydestä kaikille aikuisille. Nostetaan leikki iloineen sekä suruineen lapsen oikeudeksi ja houkutellaan kaikki Suomen lastenkodit ja nuorisokodit mukaan Leikkipäivään.

Mira Jääskeläinen
Leikkipäivän ”äiti”
työnohjaaja, työyhteisöjen kehittäjä SOSPED, STOry
Voimauttava valokuva menetelmäohjaaja
www.miraclemembers.fi
www.facebook.com/MiracleMembers

Jaa artikkeli: