Leikistä tukea pakolaistaustaisille perheille

Pelastakaa lapset ry on Leikkipäiväverkoston jäsen. Järjestön hankkeessa Usra – Perheenä Suomessa on koottu pakolaistaustaisten perheiden kanssa työskentelevien tueksi Materiaalipankki, jossa on toiminnallisia menetelmiä ja leikkejä. Usra-hankkeessa kehitetään toimintaa myönteisen vanhemmuuden ja perheen tukemiseen. Pakolaistaustaisten perheiden vanhemmat saavat toiminnan kautta tukea vanhemmuuteen, perheet oppivat uusia myönteisiä kasvatusmenetelmiä ja uudenlaista yhdessä toimimista.

Usra-hankkeen kohderyhmänä ovat erityisen haavoittuvassa asemassa olevat ja vaikeammin tavoitettavat pakolaistaustaiset perheet, kuten turvapaikanhakijoina, paperittomina tai kotoutumisen alkuvaiheessa Suomessa olevat lapset ja vanhemmat.

Materiaalissa on muun muassa ryhmäytymisen tueksi erilaisia leikkejä. Materiaalipankkia on hyödynnetty muun muassa Vantaan vastaanottokeskuksissa ja yhteisötalo Meltsissä lasten kanssa työskentelyssä.

Materiaalipankin ovat työstäneet Diakonia-ammattikorkeakoulun sosionomit Jemina Lintinen & Vilma Myllymäki Pelastakaa lapset ry:lle.

Jaa artikkeli: