Lasten ääni kuuluviin Perheraadissa!

Pelastakaa Lapset ry:n Perheentaloissa lapsi nähdään aktiivisena toimijana, jolla on paljon annettavaa toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Siksi olemme kehittäneet Perheraatitoimintaa, jossa koko perhe pääsee ilmaisemaan mielipiteitänsä.

Perheraadeissa kysymyksiä sovelletaan ja muokataan niin, että myös pienimpien ja tukea tarvitsevien lasten on mahdollista vastata niihin. Tiedonkeruumenetelmissä hyödynnetään mahdollisimman paljon visuaalisuutta ja toiminnallisuutta. Joissakin tapauksissa piirtäminen, valokuvaaminen ja sadutus toimivat hyvin. Pienikin lapsi osaa kuvata kertakäyttökameralla ja lapsen innostus kuvaamiseen on yleensä valtava! Myös Hyvänäkökiikarit, erilaiset kuvakortit, hymiöt ja tarrat innostavat lapsia mielipiteensä ilmaisuun.

Kaupungin lapsiystävällisyys teemana Perheraadissa

Keväällä pääsimme toteuttamaan Perheraatia osana Joensuun kaupungin Lapsiystävällinen kunta -malliin liittyvää alkukartoitusta. Pienten kaupunkilaisten kanssa rakensimme Perheentalolle Minikaupungin ja pohdimme, mitä kaikkea kaupungissa tulee olla, mikä on erityisen mukavaa ja mikä tuo turvaa lapselle. Minikaupunki jätettiin useaksi päiväksi esille, jotta myös muut lapset saivat kertoa mielipiteitään eri kohteista (sanoin, tarroin, kuvin) tai lisätä itsestä mukavan tuntuisia asioita kaupunkiin.

Minikaupungissa pienet lapset merkitsivät tärkeiksi paikoiksi muun muassa Perheentalon, leikkipuiston ja päiväkodin. Myös uimahalli ja kirjasto olivat suosittuja. Tärkeänä ja turvaa tuovana asiana kuvakorteista valittiin useimmiten isovanhemmat. Lisäksi lelut, äiti, lemmikit, oma huone ja sisarukset olivat lapsille tärkeitä.

Isommilta lapsilta saimme ajatuskartoin toiveita kotikaupunkiinsa liittyen. Toiveet liittyivät erityisesti harrastuksiin ja luontoon. Esiin nousivat uimahallit ja -rannat, erilaiset puistot sekä toivomus, ettei metsiä kaadettaisi ja luontoa roskattaisi.

Mitä olemme oppineet?

Lapsille on annettava mahdollisuus saada äänensä kuuluviin. Useimmiten pienetkin lapset osallistuvat Perheraatiin innokkaasti, kunhan vaan me aikuiset osaamme asettua kysymyksinemme lapsen tasolle. Lapsi haastaa luovuutemme ja kekseliäisyytemme, perinteiset kyselyt ja haastattelut eivät välttämättä pitkälle kanna.

Kun toimintatavat ovat oikeanlaiset, meidän aikuisten tehtäväksi jää havainnoiminen, kuunteleminen ja mahdollisesti lisäkysymysten esittäminen. Tärkeintä on toimia tilanteen mukaan: kaikkeen ei välttämättä saa vastausta, mutta keskitytään niihin asioihin, joista lapset haluavat meille kertoa!

Mia Ylhäinen
koordinaattori, Joensuun Perheentalo
Pelastakaa Lapset ry

Joensuun Perheentalo on Pelastakaa Lapset ry:n ylläpitämä kohtaamispaikka, jonka toiminta on suunnattu kaikille lapsille ja heidän läheisilleen. Suurin osa Perheentalolla käyvistä lapsista on alle 4-vuotiaita.

Jaa artikkeli: