Kuule minun ääneni

Tällä viikolla vietetään Lapsen oikeuksien päivää 20.11.2022. Tämän vuoden teemana on lapsen oikeus turvallisuuteen. Lasten oikeuksien sopimus ohjaa meitä huomioimaan lapsen hyvän elämän ja kasvun edellytykset. Tuo sopimus sisältää kaikkiaan 54 tärkeää artiklaa.

Erityisesti sopimuksen artiklat kolme ja kaksitoista ovat tänään keskiössä tässä kirjoituksessa. Artikla kolme käsittelee lapsen edun huomioimista päätöksenteossa. Seurakunnissa on pitkään jo nimetty lapsiasiahenkilöitä, joiden velvollisuuteen kuuluu varmistaa osaltaan tämän artiklan toteutuminen esimerkiksi lapsivaikutusten arviointien kautta. Eli seurakunnan hallinnollisten päätösten vaikutusta lapsiin tulee arvioida.

Lapsen oikeuksien sopimuksen 12 artikla nostaa esille lapsen oikeuden tulla kuulluksi itseään koskevissa asioissa, ikätaso huomioiden. Ja tämä artikla on se, joka minua kannusti tämän kirjoituksen kirjoittamaan. Toimin seurakunnassa kasvatuksen työalavastaavana, eli työskentelen seurakunnassa perheiden, lasten ja nuorten toiminnassa. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2026 kulkee nimellä Ovet auki. Strategian kohdassa 2. Ovet auki kirkkoon ja kasvuun nostetaan esille lasten ja nuorten osallisuuden edistäminen.

Seurakuntavaalit myös lasten vaalit

Missä minun kuoreni on? Mitä on äänestäminen? Miksi minä en saa äänestää? Nämä kysymykset ovat varmasti kuuluneet useammassa kodissa viime aikoina. Tänä syksynä seurakunnista julkisuudessa on ehkä eniten ollut näkyvillä seurakuntavaalit. Ennakkoäänestys päättyi menneenä viikonloppuna ja varsinaista vaalipäivää vietetään sunnuntaina 20.11.2022. Eli samana päivänä, kuin lapsen oikeuksien päivää.

Monissa seurakunnissa ympäri Suomen, järjestetään tänä vuonna lasten kirkon innoittamana lasten vaalit, osana seurakuntavaaleja. Täällä Pirkanmaalla meidän Akaan seurakunnan lisäksi ainakin Valkeakoskella ja Tampereella pääsevät lapset osallistumaan omiin vaaleihin. Lasten vaaleihin on todella panostettu; äänestysliput ovat havainnollistetut kuvin, äänestyskoppi on lapsenomainen ja paikalla on omat virkailijat heitä varten. Lapset siis todella tulevat kohdatuiksi ja kuulluiksi, siinä kuin aikuisetkin. Kaikissa näissä seurakunnissa lapset saavat osallistua ja vaikuttaa heille suunnatun tapahtuman sisältöön. Akaan seurakunta järjestää keväällä 2023 valtakunnallisena leikkipäivänä perhetapahtuman, jonka sisällöstä lapset nyt äänestävät.

Vaikka ei kotiseurakuntasi järjestäisi erillisiä lasten vaaleja, ovat seurakuntavaalit silti myös lasten vaalit. Meidän aikuisten päätökset koskettavat aina myös lapsia ja siksi niitä tehtäessä tulisi muistaa lapsen oikeudet ja ennen kaikkea lasten etu. Se on meidän aikuisten yhteinen velvollisuus.

Hanna Jussila
Kirjoittaja on Akaan seurakunnan kasvatuksen työalavastaava

Jaa artikkeli: