Kom med och planera hållbara lekevenemang inför Lekdagen 23.4.2022!

Årets Lekdag äger rum 23.4 och handlar om hållbar utveckling. Temat för i år är ”Leka för livet” som syftar på det hållbara livet på vår gemensamma planet. Lekdagen, som koordineras av Mannerheims barnskyddsförbund, uppmuntrar alla att ordna lekevenemang under temaveckan 18-24 april. Leken förenar, upprätthåller hoppet och trygghet i vardagen. Lekfullheten och leken i sig är viktig för välmående av såväl barn, vuxna som seniorer.

-I leken berättar vi alltid något om oss själva och skapar kontakt med andra människor. Leken förstärker känslan av samhörighet på ett viktigt sätt, säger lek- och leksaksexperten Katriina Heljakka från Lekdagen-nätverket vid Mannerheims Barnskyddsförbund.

Lekdagen uppmuntrar barn och vuxna att tillbringa avslappnande lekstunder tillsammans. Vem som helst kan ordna ett eget roligt lekevenemang med familj, vänner, grannar, bland kollegor eller tillsammans med studiekompisar. Ett lekevenemang kan vara vad som helst, allt från en liten lekstund till ett evenemang som pågår hela dagen. Det hållbara livet skapas i fred och samförstånd mellan människor. Man kan närma sig temat från många olika perspektiv.

-Man väljer hållbara leksaker och redskap, och återanvänder dem. Leken i sig själv innehåller så många hållbara perspektiv när traditioner överförs och man leker i närmiljön, tillägger Heljakka.

Mannerheims Barnskyddsförbund sammanställde den hållbara lekens principer från budskap av Lekdagen-nätverkets sakkunniga, som arbetar i över 50 olika organisationer, bl.a. på Folkhälsan.

Den hållbara leken är:

  • en rättighet för alla – man kommer ihåg barn, unga och vuxna
  • överskrider generationsgränser – till den hör närvaro och samspel mellan olika generationer
  • lika för alla – i leken förverkligas delaktighet och tillgänglighet
  • gemenskap – leken byggs upp av att vara och göra tillsammans och omsorg för varandra
  • miljövänligt – i leken förverkligas etiska, ekologiska och ekonomiska mål
  • långvarigt – man kan återkomma till leken och fortsätta den, lekfreden tillhör alla.

Mannerheims Barnskyddsförbund organiserar ett Leksymposium i november 2022 där vårens erfarenheter och idéer utnyttjas. I Lekbanken finns redan över ett tusen lekidéer och man söker fler med temat hållbar lek. Hitta på och tolka den hållbara lekens tema på ett sätt som passar just din organisation allra bäst. Låt vår planet synas i Lekdagen!

I Lekdagsnätverket finns det redan över 50 medlemsorganisationer, bl. a.

CP-liitto
Ensi- ja turvakotien liitto
Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen -hanke
Fokus ry
Folkhälsan
Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala/varhaiskasvatus
Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
Icehearts
Jouhki Essi, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto
Kehitysvammaisten Tukiliitto
Kirkkohallitus
Lane ry
Lapsuuden historiaa -sivusto, Tampereen yliopisto
Lastensuojelun Keskusliitto
Lastentarhamuseo
Lelumuseo Hevosenkenkä 
Mahdollisuus lapselle ry
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Marttaliitto
Miracle Members/Mira Jääskeläinen
Moll Veera, tohtorikoulutettava, Rakennetun ympäristön laitos, Aalto-yliopisto
Opetushallitus
Parasta lapsille ry
Pelastakaa Lapset
Perinneleikit ry
Pienperheyhdistys ry
Pihapelipäivä
Pori Laboratory of Play
Suomen kirjastoseura
Suomen Kuntaliitto ry
Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto
Suomen lasten metsäretkipäivä
Suomen Latu
Suomen Mielenterveysseura
Suomen Punainen Risti
Suomen Salibandyliitto
Suomen Sydänliitto ry /Neuvokas perhe
Suomen Vanhempainliitto
Suomen Voimisteluliitto
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
Suomen Olympiakomitea
Talonpoikaiskulttuurisäätiö
Touhula-päiväkodit
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö
Vanhustyön keskusliitto
Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry

#leikkipäivä #lekdagen

Kontaktuppgifter:

Katriina Heljakka
Lekexpert
Tel. 050 4731363
katriina.heljakka@mll.fi

Tarja Satuli-Kukkonen
Utveckingschef
Tel. 040 524 0888
tarja.satuli-kukkonen@mll.fi

Jaa artikkeli: