Karuselli – jaettua iloa ja osallisuutta

Mitä sinulle tulee mieleen sanasta karuselli? Omaan mieleeni piirtyy kuva vanhasta puukarusellissa. Riemunkirjavat eläinhahmot ja gondolit pyörivät iloisen urkumusiikin säestyksellä, kyydissään leveästi hymyileviä lapsia ja aikuisia. Jaettua iloa ja leikkiä. Popcornin ja hattaran tuoksua. Vauhtia juuri sen verran, että kaikki uskaltavat hypätä kyytiin.

Karuselli on myös Suomen Vanhempainliiton hanke. Hankkeen tavoitteena on varhaiskasvatusikäisten lasten ja heidän perheidensä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen kasvatusyhteistyötä, vanhempien osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kehittämällä.

Kasvatusyhteistyötä arjen karusellissa

Päiväkoti on kiinteä osa suomalaisten lapsiperheiden arjen karusellia. Varhaiskasvatus mahdollistaa vanhempien työssä käymisen ja opiskelun, ehkäisee syrjäytymistä ja tukee ennen kaikkea lapsen kasvua ja kehitystä. Oman perheen ohella päiväkotiyhteisö on merkityksellinen osa pienen lapsen lähiverkkoa.

Laadukas varhaiskasvatus on lapsen perusoikeus. Laatu syntyy lapsen osallisuudesta, oikeudesta leikkiin ja oppimiseen sekä hoitoon ja huolenpitoon. Jotta lapsi voi näkyä ja kuulua omana itsenään, tarvitaan aikuisten läsnäoloa ja sensitiivisyyttä. Aikuisia, jotka näkevät arjessa lapselle merkitykselliset asiat ja haluavat kuulla hänen tarinansa. Aikuisia, jotka mahdollistavat leikin ja luovuuden.

Päiväkoti on monien mahdollisuuksien talo, kynnyksetön peruspalvelu, jonka katon alta löytyy sekä pedagogista ammattiosaamista että arjen asiantuntijuutta. Toimiva arki varhaiskasvatuksessa syntyy kasvatusyhteistyöstä: vuorovaikutuksesta, aidoista kohtaamisista ja dialogista.

Parhaimmillaan päiväkoti kohtaa perheen kokonaisuutena. Päivittäisissä kohtaamisissa vanhempien kanssa vaihdetaan kuulumiset lapsen päivästä, iloitaan onnistumisista ja otetaan huolia puheeksi. Lapsen kasvuun ja kehitykseen keskittymisen ohessa vanhempien ja ammattikasvattajien kohtaamiset voivat tarjota matalan kynnyksen tukea myös vanhemmuuteen ja perhearkeen.

Voimaa yhteisöllisyydestä

Päiväkoti on hedelmällinen ympäristö vertaisverkostojen syntymiselle. Se kokoaa yhteen asuinalueen pikkulapsiperheet, jotka jakavat samankaltaisen elämäntilanteen iloineen ja murheineen. Vanhempien kohdatessa ja tutustuessa perheiden sosiaaliset tukiverkostot tukevoituvat myös päiväkodin porttien ulkopuolella. Näin lasten päiväkodissa syntyneitä kaverisuhteita kannatellaan myös vapaa-ajalla ja yhteiset leikit voivat jatkua päiväkotipäivän päätyttyä. Vanhempien toisiltaan saama vertaistuki ja arjen apu voimauttaa ja auttaa jaksamaan vanhemmuuden karikoissa.

Jotta päiväkodista muodostuu kaikkia asiakasperheitä kokonaisvaltaisesti tukeva ja osallistava yhteisö, on tehtävä töitä. Molemminpuolisen ajatustenvaihdon kulttuurin syntyminen vaatii ammattikasvattajilta omien asenteiden, ammatillisuuden ja työotteen aktiivista tarkastelua. Jotta vanhemmat voivat kokea olevansa osa päiväkodin kasvatusyhteisöä, on uskallettava heittäytyä avoimempaan, kuuntelevampaan ja tasavertaisempaan vuorovaikutukseen.

Palaan ajatuksissani vanhaan puukaruselliin, joka kutsuu leikkimään ja jonka kyytiin mahtuvat kaikki. Yhteinen leikki synnyttä osallisuutta, osallisuus yhteisöllisyyttä. Päiväkoti on parhaimmillaan kuin vanha puukaruselli, jonka kyydissä kaikki saavat leikkiä, näkyä ja kuulua. Kasvatusyhteistyötä tiivistämällä jaamme yhteisen ilon lapsen kasvusta ja kehityksestä.

Laura Klemetti
perhetyönasiantuntija
Suomen Vanhempainliitto

Jaa artikkeli: