Kaikki mukaan leikkiin

Leikki luo puitteet itseilmaisulle ja vuorovaikutustaitojen harjoittelulle. Leikin tiimellyksessä ryhmäytyminen tapahtuu usein varsin luontevasti ja ryhmässä toimimisen pelisäännöt harjaantuvat. Yhdessä toimiminen erilaisten persoonien kanssa tulee tutuksi. Osalle lapsista toisten viestien, niin sanallisten kuin sanattomienkin, tulkitseminen saattaa olla kuitenkin hankalaa ja ohjaajan ohjeiden noudattaminen haasteellista. Tämä tulkitaan valitettavan usein haluttomuudeksi noudattaa yhteisiä sääntöjä tai tahalliseksi kiusanteoksi.

Ei-toivottu käyttäytyminen nähdään helposti lapsen valinnaksi ja tarkoitukselliseksi sääntöjen rikkomiseksi. Usein tilanne on kuitenkin se, että lapsi ei syystä tai toisesta osaa toimia leikissä halutulla tavalla. Tarkkasilmäinen ohjaaja osaa nähdä käyttäytymisen taakse ja tunnistaa haasteet. Taitava ohjaaja pystyy loppujen lopuksi hyvin pienilläkin keinoilla auttamaan lasta yli haastavista hetkistä tekemisen tiimellyksessä. Tämä vahvistaa lapsen omia keinoja ratkaista tilanteita ja saada onnistumisen kokemuksia myös sosiaalisissa tilanteissa toimimisesta.

Aikuinen leikin tukena

Moni lapsista tarvitsee tukea ja ohjausta ryhmässä toimimiseen. Melkeinpä ryhmästä kuin ryhmästä löytyy energiaa pursuavia vauhdikkaita lapsia, jotka vaativat usein ohjaajilta lehmän hermoja ja jämäkkää otetta. Toiset lapsista taas unohtuvat omiin ajatuksiinsa ja jäävät helposti sivuun leikistä. Osaa ujostuttaa ja toisilta ei taas meinaa saada puheenvuoroa. Siinä missä yksi haluaisi määrätä leikkien suunnan ja tahdin koko ryhmän osalta, haluaisi toinen leikkiä samaa leikkiä päivästä toiseen omassa rauhassa. Yhteisen sävelen löytyminen vaatii usein selkeitä pelisääntöjä sekä yksilöllistä kannustusta ja tukea.

Pienten ja vähän isompienkin lasten harrastukset ovat mainio foorumi ohjattuun leikkiin yhteisen teeman ympärillä. Harrastus luo arkeen rytmiä ja säännöllisen sekä toistuvan hetken tietyn ryhmän ja harrastusyhteisön tapaamiselle. Ryhmässä yhdessä sovitut säännöt ja ohjaajan tuki mahdollistavat onnistumisen kokemukset, jotka voivat olla lapsen arjen valopilkku. Aikuisten tehtävänä on mahdollistaa leikille puitteet ja tuki, jotta kaikki lapset pystyvät leikkiin osallistumaan. Tasapuolisuutta ei ole se, että kaikki saavat saman tuen, vaan se, että lapset saavat tarvitsemansa tuen. Siinä missä toinen tarvitsee rohkaisua voi toinen tarvita keinoja rauhoittumiseen.

Liikunnan iloa kaikille

Liikuntaharrastuksissa harjoittelu toteutetaan usein leikin avulla. Lapset tulevat harrastukseen viihtymään, oppimaan uutta ja liikkumaan. Ohjaajien tehtävänä on tarjota innostavaa ja kehittävää tekemistä, johon kaikki pystyvät osallistumaan. Etenkin isot ryhmät luovat omat haasteensa sille, miten lasten yksilölliset tarpeet pystytään huomioimaan. Voimisteluliitossa on haluttu tukea ohjaajia ja valmentajia konkreettisilla vinkeillä, jotka helpottavat kaikkien lasten osallistumista ja keskittymistä tekemiseen.

Voimisteluliitto teki yhteistyössä ADHD-liiton kanssa vinkkivideoita lasten liikunnan parissa työskenteleville ammattilaisille. Videoilla esitellään konkreettisia keinoja, joiden avulla kaikkien lasten on helpompi osallistua toimintaan, mutta ne auttavat erityisesti niitä lapsia, joilla on haasteita tarkkaavaisuuden kanssa. Videot löytyvät uudesta Voimisteluklubista ja ovat vapaasti kaikkien kiinnostuneiden käytettävissä. Laadukkaalla ohjauksella ja valmennuksella pystytään mahdollistamaan kaikille lapsille tunne siitä, että he kuuluvat ryhmään ja heidät hyväksytään mukaan sellaisina kuin he ovat. Toiminnan keskiössä on lapsi ja liikunnan ilo.

Jenni Tuomela
Liiku mun kaa – hankkeen projektipäällikkö
Suomen Voimisteluliitto ry

Jaa artikkeli: