Koko Suomi leikkii -hanke järjestää Lapsen oikeuksien sopimuksen juhlaviikolla (vk 47) eri puolilla maata luento- ja keskusteluiltoja, joissa puhutaan leikin merkityksestä. Lapsen oikeuksien sopimus täyttää 20. marraskuuta 25 vuotta.

Juhlavuoden kansallisena teemana on lapsen oikeus leikkiin. Koko Suomi leikkii on Suomen Kulttuurirahaston hanke, jonka toteutuksesta vastaavat Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Suomen Punainen Risti.

Leikki on lapselle luontainen tapa toimia, osallistua ja oppia. Leikki on tärkeää lapsen kehitykselle, sillä se edistää lapsen sosiaalisia, kognitiivisia ja fyysisiä taitoja. Leikki tukee lapsen luovuutta ja mielikuvitusta ja parantaa myös itseluottamusta.> Lue Lisää